Geštalt principi i njihova praktična primena u UI/UX dizajnu

Geštalt principi i njihova praktična primena u UI/UX dizajnu

Principi Geštalt teorije, koji potiču iz psihologije i koje ćemo kasnije objasniti, vrlo su važni za UI/UX dizajn. Oni nam jasno pojašnjavaju na koji način mozak percipira vizualne informacije.

 Mnogi Geštalt principi, poput simetrije, jednostavnosti, bliskosti, sličnosti, kontinuiteta i dr. vode dizajnere kroz proces kreiranja interfejsa koji su primamljivi posetiocima sajta. Koristeći ove principe, dizajneri kreiraju interfejs koji će biti jednostavan za snalaženje i vizualno primamljiv za gledanje.

 Uz pomoć njih, dizajneri kreiraju vizualnu hijerarhiju, grupišu i raspoređuju elemente. Pored toga oni još i sprečavaju potencijalne greške, naglašavaju call-to-action polja na pravi način i povećavaju uključenost posetioca sajta u interkaciju sa sadržajem.

 Kada se koriste ovi principi, digitalni dizajn izgleda bolje, intuitivan je, estetski primamljiv i pre svega lak za stvaranje interakcija. A da li znate šta je Geštalt teorija i koji su njeni principi? U nastavku ćemo pokušati da ukratko pojasnimo  sve u vezi sa ovim pojmom.

Hajde da se upoznamo sa Geštalt principima u dizajnu

 Geštalt principi, kao što smo pomenuli dolaze iz psihologije, no nećemo se u ovom tekstu osvrtati na psihološke principe (o sličnoj temi smo već pisali), već ćemo se držati dela koji se povezuje sa dizajnom.

 Dakle, oni govore o tome kako naš mozak prima vizualne informacije, ali i kako ih organizuje. Takođe, pokušava da pronikne u psihologiju percepcije, otkrivajući nam tajnu zbog koje su nam neke kompozicije harmonične, dok su druge haotične.

 Geštalt nam pomaže da bolje razumemo na koji način naš um, na prirodan način, grupiše različite vizualne elemente posmatrajući ih kao celinu. In suštini, ovi principi su ključni za razumevanje sveta oko nas i njegovo funkcionisanje.

 Treba zapamtiti da ovi principi nisu pravila zapisana u kamenu, već ih je bolje posmatrati kao smernice koje utiču na našu percepciju vizualnog. Oni se koriste u nekoliko dizajnerskih disciplina- grafički dizajn, dizajniranje interfejsa, web development, izrada vizuala u marketinške svrhe itd.

Top 3 principa Geštalta koji će ti pomoći da unaprediš svoj UI/UX dizajn

 Principi Geštalt teorije mogu jako dobro da se primene u modernom dizajnu. U ovom delu delimo sa vama tri najvažnija principa koje možete primeniti na dizajniranje veb-sajta, tako da dobijete organizovan, lep i funkcionalan sajt. Neke od njih smo već pomenuli u uvodu, a najvažnija tri ćemo pojasniti u nastavku.

Princip bliskosti

1. Princip bliskosti

 Ovaj princip objašnjava da ljudsko oko objekte ili elemente, koji stoje blizu jedan drugom, posmatra kao celinu ili grupu. Igra ključnu ulogu u UI/UX dizajnu, tako što objašnjava na koji način elementi treba da budu postavljeni. A oni treba da budu grupisani tako da stvore jasnu vizualnu hijerarhiju i da informacije budu organizovane po principu lake dostupnosti.

 Ako za primer uzmemo mobilne aplikacije i ikonice poput like, share ili comment- one treba da budu postavljene blizu sadržaja na koji se odnose. Upravo način na koje su postavljene, ukazuje na to da se vezuju za određeni tekst ili fotografiju. To podstiče posetioca aplikacije da napravi neku vrstu očekivane interakcije.

 Slično je i sa web shopovima, gde se polja poput „dodaj u korpu“ ili „kupi sada“ nalaze u blizini fotografije proizvoda. To nije slučajno tako, već ovo povezivanje proizvoda i call-to-action polja treba da u sekundi proizvede reakciju kod kupca i podstakne ga na kupovinu.

Princip sličnosti

2. Princip sličnosti

 Kada je ovaj princip u pitanju, iz njega saznajemo da elementi koji imaju slične karakteristike, kao što su boja, oblik, veličina i struktura, smatraju se jednom grupom. Dizajneri koriste ovaj princip kako bi stvorili istovetan prikaz; npr. kada na veb sajtu sva polja na koja treba kliknuti budu u istoj boji.

 Ako ovaj princip primenimo na magazine, veb font ili infografike- glavni naslovi će biti ispisani u većim slovima, dok su podnaslovi napisani manjim fontovima. Ovaj način prikazivanja teksta i korišćenja fontova organizuje sadržaj tako da bude jasna hijerarhija informacija, ali i povezanost između njih.

Princip kontinuiteta

3. Princip kontinuiteta

 Ovaj princip nas uči da elementi koji su postavljeni u jednoj horizontalnoj, vertikalnoj ili krivoj liniji- smatra se da pripadaju istoj grupi. Dizajnerima je ovaj princip važan jer uz pomoć njega formiraju neprekidni niz za kretanje kroz interfejs. Tako posetilac sajta prati putanju i njegov iskustvo boravka na sajtu postaje bolje.

 Ovaj princip je najlakše shvatiti kroz primer karusela i fotografija odnosno vizuala koji se smenjuju na njemu. Kako se oni smenjuju, jedan za drugim, iskustvo kupca koji ga posmatra postaje sve bolje. Isto je i sa videima ili animacijama, jer bude želju kod posetioca sajta da vidi sledeći i sledeći i tako do kraja niza.

Svet Geštalt principa nudi važne odgovore

 Kao što ste i sami do sada mogli da zaključite, uz pomoć Geštalt principa, dizajneri kreiraju odlična user-friendly rešenja na veb sajtovima. Mnogi nabrojani principi– između ostalih principi bliskosti, sličnosti i kontinuiteta- igraju glavnu ulogu u stvaraju jasne vizualne hijerarhije, organizovanju informacija i pravilnog vođenja fokusa korisnika.

 I za kraj, u sledećem blogu vas čeka konkretna primena ovih principa u veb dizajnu. Želimo da vam predstavimo kako na najmanje pet načina možete da primenite ove principe u svakodnevnom radu.

Kako izgleda naš dizajnerski proces kada radimo projekt za klijenta

Kako izgleda naš dizajnerski proces kada radimo projekt za klijenta

Svaki pojedinačan projekt koji radimo za klijenta predstavlja jedinstvenu priču za sebe. Ideje se ukrštaju, inovacije su važan deo ovog procesa a različite prespektive svakog od nas se međusobno prepliću i svaka donosi neku novinu koja će se sjajno uklopiti u celinu.

I ako vam ovo zvuči previše komplikovano, kao skup mnogo reči koje treba pojasniti, treba da znate da nijedan dizajnerski proces nije lak. Takođe, ne postoji „savršen“ dizajnerski proces. Različiti izazovi ili problemi znaju često da se ispreče tokom ovog procesa, pa svaki od njih zahteva drugačiji pristup.

Svaki dizajnerski tim ili pojedinac imaju drugačiji pristup pokretanju određenog projekta. To se odnosi i na sva pojedinačna pitanja, koja su deo ovog procesa, a koja treba da se reše kako bi određeni projekt na kraju dana bio urađen uspešno.

Mnogo je modela koje dizajneri koriste kada pokreću novi projekt:

 • Model duplog dijamanta,
 • Model usmeren ka korisnicima,
 • Model koji je baziran na iskustvu.

I još mnogo drugih, jer svako je izmislio neki svoj pristup. Tako smo i mi. Umesto da koristimo samo jedan metod, mi smo se odlučili za kombinovanje najboljih elemenata iz svakog od poznatih metoda. Ponekad je to najbolji način da se vodi projekt, jer daje niz mogućnosti da se postigne zacrtano. To ipak ne znači da držanje za neke od modela, koje smo spomenuli, neće doneti rezultate.

Hajde da vas upoznamo sa našim načinom rada i kako mi to radimo.

Korak broj jedan- Brainstorming sa klijentom

Korak broj jedan- Brainstorming sa klijentom

Pre nego što krenemo sa projektom, pokušavamo da dobijemo što više informacija od klijenta. Razgovaramo, postavljamo pitanja, razmišljamo u kom pravcu treba da krene projekat, šta je ono što će zadovoljiti kriterijume i potrebe klijenta itd.

Iako ovo može da se učini kao dug i nepotreban korak, on je sve samo ne to. Ovaj korak je neophodan, jer našim dizajnerima može da uštedi i do nekoliko nedelja vremena. Kada su okviri i osnove dizajna jasno definisani, onda je mnogo lakše raditi i postići uspeh sa rešenjem koje će biti predstavljeno. 

Komunikacija je jako važan deo dizajnerskog procesa i ako je ona jasna i precizna, onda će i krajnji rezultat izvesno biti u skladu sa očekivanjima klijenta. Kako bi komunikacijski jaz bio preskočen ova faza je jako važna.

Korak broj dva- Pronaći najbolje rešenje

Korak broj dva- Pronaći najbolje rešenje

Ovo je ona faza procesa u kojoj istražujemo i tragamo za najboljim rešenjem po meri klijenta. Često su potrebni dani kako bi se došlo do jedinstvenog rešenja koje će doneti benefite klijentu.

To je posebno slučaj kada je UX po meri posetilaca sajta u pitanju. Tada je važno uzeti sve aspekte u obzir i uraditi rešenje koje će na značajan način unaprediti iskustvo koje posetilac sajta ima kada se nalazi na njemu.

I baš kao što smo pomenuli na početku da je kombinacija metoda najbolje i u ovoj fazi je to najbolji put kojim možemo krenuti. Kombinujemo rešenja koja smo već imali prilike da isprobamo i primenimo u praksi, kako bi klijent dobio svežu, jedinstvenu ideju u skladu sa njegovim potrebama.

Korak broj tri- IA i wireframing

Korak broj tri- IA i wireframing

Informaciona arhitektura ili skraćeno IA, baš kao i wireframe-ovi umnogome mogu pomoći da se dizajn veb-sajta uradi brzo i efikasno. Zato u ovoj fazi, kojoj posvećujemo najviše vremena, radimo na jasnom postavljanju informacija u onaj red koji će posetiocima sajta doneti najviše benefita.

Kada je struktura dobro urađena i skelet budućeg sajta postavljen, onda će i dalja realizacija projekta biti laka. Osim toga, krajnji rezultat će biti dobar, što je najvažnije. A iza svakog dobro urađenog projekta stoji struktura koja je jasna i klijentu i koja će biti jasna i budućim korisnicima sajta.

Korak broj četiri- Personalizovane komponente

Korak broj četiri- Personalizovane komponente

Da bi dizajner mogao da uradi ovo za klijenta, potrebno je da se ispune dva uslova. Prvi je naravno dovoljno veliki budžet, a drugi dovoljno vremena da se realizuje ovakava zamisao.

Baš kao i kada su custom-made sotfverska rešenja u pitanju, tako je i sa dizajnom- jednostavno je personalizacija mnogo bolja od komponenti koje su pravljene za široke narodne mase. Pored toga, kada je dizajn urađen prema potrebama klijenta, on će duži period biti atraktivan i neće morati da se menja.

To će sačuvati novac klijentu a vreme dizajneru, bar za neko duže vreme. Ali, korišćenje wireframe-ova je takođe i odlična situacija za dizajnera, jer će u sledećoj fazi sebi mnogo olakšati posao.

Korak broj pet- MVP dizajner

Korak broj pet- MVP dizajner

Ako je informaciona struktura dobro urađena i personalizovane komponenete postavljene kako treba, ostatak je mnogo lakše završiti. Ovo je, valjda zato što je poslednja, omiljena faza svih dizajnera.

U njoj se sve komponenete slažu, a dizajn leže na svoje mesto. Jednostavnim prevlačenjem elementa i komponenti prema nacrtu strukture sajta, dolazimo do konačnog rešenja na stranici i sve to dosta brzo ide, pa se ova faza završava za svega nekoliko sati.

Korak broj šest- Reevaluacija

Korak broj šest- Reevaluacija

Jeste onaj prethodni korak bio završni u delu koji se odnosi na izradu rešenja, ali ne i baš poslednji, poslednji. Ima tu još malo da se radi. Sada je vreme da se projekat pokaže klijentu i developeru.

Na jednom dužem sastanku dizajneri objasne sve komponente i funkcionalnosti koje su zamislili. Tu se uvek nalaze i pojašnjenja koja ukazuju na to kako će neko rešenje uticati na bolju prezentaciju proizvoda, sa nadom da će ga zbog toga kupci više kupovati.

Nakon završenog sastanka, tu su uvek neke izmene, koje treba sprovesti u delo, pa se Figma fajl dodatno prilagođava komentarima klijenta ili developera. Ponekad se menja nešto veliko poput dela strukture a ponekad su to samo manje izmene poput boje određenog elementa.

Korak broj sedam- Poslednje glancanje

Korak broj sedam- Poslednje glancanje

Evo još malo posla za dizajnere, koji u poslednjoj fazi treba da provere detalje. Poravnanje, visina teksta i drugih elemenata i sl- sve ovo treba proveriti, jer ipak je sve u detaljima i oni su u dizajnu najvažniji.

 

Deluje lako i da ovo može svako, ali…

Ali nije baš tako. Za dizajn koji će pokupiti komplimente posetilaca, ali i pohvale zbog funkcionalnosti klijenta, potrebno je veliko znanje i veština. Naši dizajneri poseduju kako znanje, tako i kreativnost kako bi napravili funkcionalne i atraktivne sajtove. Ako mislite da vam treba redizajn veb-sajta, onda je vreme da nas kontaktirate. Zakažite sastanak sa našim dizajnerima i osvežite vaše online prisustvo modernim veb-sajtom.

3 psihološka principa koje svaki UX dizajner treba da zna

3 psihološka principa koje svaki UX dizajner treba da zna

UX dizajn ne čini samo da stvari izgledaju lepo. Da, naravno da je važno privući kupce, pa u tom smislu interfejs koji lepo izgleda može da ima snažan uticaj, ali vizuelni dizajn pogađa tek površinu. To je samo jedan deo slagalice, koji iako je važan, ne može se reći da je i najvažniji.

UX dizajn počiva na ovom osnovnom principu:

Pružiti korisnicima osećaj koji ih ispunjava pozitivnih osećanjima. Kada korisnici imaju interakciju sa veb-sajtom, oni u tom trenutku treba da imaju osećaj ispunjenosti i da vreme koje provode na njemu ima smisla. Glavni rezultat dobrog korisničkog iskustva je zadovoljstvo korisnika, koji pametno provode vreme na sajtu.

A šta je i ka čemu je usmerena psihologija u dizajnu

A šta je i ka čemu je usmerena psihologija u dizajnu?

Ukratko, psihologija u dizajnu treba da se fokusira na razumevanje ponašanja ljudi i da dizajneri ta znanja iskoriste za kreiranje interaktivnog dizajna koji će se dopasti njihovim korisnicima. Proučavanjem ponašanja kupaca, odnosno bavljanjem primenjenom bihevioralnom psihologijom, dizajeneri mogu da stvore korisničko iskustvo baš po meri kupaca.

Hajde da to sagledamo na jednom realnom primeru. Neki veb-sajt ima na landing stranici CTA. Međutim, niko ili mali broj ljudi klikne na njega. Psiholog, ali i dizajner bi odmah znao zašto je to tako.

Verovatno je problem u veličini polja koje je namenjeno CTA. Ako je premalo, onda se gubi u drugim dizajnerskim elementima. Dakle, vidljivost je ovde najvažnija, jer ako korisnici ne mogu da vide CTA polje, onda ga neće ni stisnuti a samim tim neće biti ni ostvaren marketinški cilj.

Značaj razumevanja psiholoških principa u dizajnu

Značaj razumevanja psiholoških principa u dizajnu

Hajde da ukratko nabrojimo dva glavna benefita razumevanja i korišćenja psiholoških principa u dizajnu.

 1. Kreiranje dizajna koji se temelji na ljudskom ponašanju i zadovoljstvu. Iako verujemo da je ljudski mozak misterija, zahvaljujući nauci lako možemo predvideti ljudsko ponašanje. Poznavanje bazičnih psiholoških principa pomaže nam da kreiramo veb-sajtove koji će korisnici voleti i koje će rado posećivati.
 2. Ušteda vremena korisnika. Od ogromnog značaja je imati na umu vreme korisnika i kako ga oni efikasno koriste. Malo je korisnika koji su spremni da čekaju na učitavanje sajta koje traje više od par minuta. I zato je važno razumeti njihovu potrebu da što pre stignu do informacije koja im je značajna. Razumevanjem njihovog ponašanja, dolazimo do efikasnih UX rešenja.

3 ključna psihološka principa koja će pomoći svakom UX dizajneru da bude još uspešniji

Ova 3 principa će vam pomoći da efikasnije, promišljenije i sa više razumevanja kreirate veb-sajtove koji će biti korisni posetiocima.

1. Princip što manje napora to bolje

Nekako je ovaj princip prilično jasan čim ga pročitate. Ljudi žele da sa što manje uloženog truda, postignu mnogo. A zašto je ovo važno za UX dizajn? Probaćemo da pojasnimo na primeru uputstva za korisnike. Korisnicima je važno da ona budu jasna, jednostavna i interaktivna. Što pre, na osnovu objašnjenja, mogu da stignu do rezultata, to je bolje za njih. Ali i za njihovu percepciju celog iskustva. Zamislite sajt koji je namenjen učenju jezika. Što pre korisnici mogu da ponove neku reč ili nauče da je pišu, to su uspešniji u učenju.

2. Fon Restorfov efekt

Kada su u pitanju vizualni elementi, onda je najvažnije da se oni ističu. Naravno, ovo je dobro poznato pravilo, ali ipak ga ne treba preskočiti ili zanemariti. Ako u grupi sličnih elemenata imamo jedan koji je drugačijeg oblika, pogodite koji će zapasti za oko posmatraču.

Ovaj princip je od izuzetnog značaja i koristi onda kada dizajner želi da usmeri pažnju korisnika na tačno jedan element. Kada se taj jedan element ističe u odnosu na pozadinu ili druge elemente, biće lako uočljiv i svi će odmah znati šta je bila namera dizajnera.

Ako se ponovo vratimo CTA polju – Von Restorfov efekt poznat i kao efekt izolacije govori nam da ako neki element stoji u odnosu na pozadinu tako da se jasno ističe, velike su šanse da će biti odmah primećen.

Još jedna primena ovog principa je naglašavanje najprodavanijeg proizvoda. Bilo da to radite kada pravite newsletter ili na samom sajtu, uvidećete koliko su efekti ovoga pozitivni. Ovaj princip može biti primenjen na bilo koji element na sajtu, bilo da je reč o meniju, tekstu ili logou.

3. Princip konstantne navike

Ljudi vole poznato, iako ponekad želimo nešto novo i uzbudljivo, ipak je konstanta ono čemu težimo. Potrebno nam je da se oslonimo na nešto i da znamo da možemo računati na to. Bilo da je u pitanju omiljeni proizvod ili kvalitet usluge na koju smo navikli.

Ovo pokazuje da svi zavisimo od naših navika, odnosno da je ono što smo voleli nekad i što nam je prijalo, sasvim sigurno je nešto što će nam odgovarati ponovo. Na primeru, koji je blizak UX dizajnerima, to izgleda ovako- ako stranice na sajtu nisu tamo gde ih korisnik očekuje, ubrzo se stvara frustracija i zabuna.

A kako onda kreirati novine? Tako što ćete se ipak držati nekih ustaljenih pravila, čak i kada želite da kreirate nova iskustva. Na primer, kontakt se najčešće nalaze u glavnom meniju, pa je važno da tu i ostanu. Njih ne treba pomerati.

Psihološki principi pomažu UX dizajnerima da prave funkcionalne sajtove

Psihološki principi pomažu UX dizajnerima da prave funkcionalne sajtove

UX dizajneri se često muče oko toga kako napraviti sajt koji će biti funkcionalan i koji će se dopasti kupcima. Oni znaju kako da naprave sajt koji dobro izgleda, ali ih ponekad muči deo koji se odnosi na iskustvo kupaca.

Upravo je u tom segmentu najkorisnije upotrebiti psihološke principe, koje smo spomenuli, jer oni mogu pomoći u kreiranju jasnog i funkcionalnog korisničkog puta. Većina ljudi neće ni obratiti pažnju na određene funkcionalnosti na sajtu koje im mogu olakšati pronalazak omiljenog proizvoda. Ali će svakako biti srećni i zadovoljni kada brzo dođu do informacije koju su tražili, a to je najvažnije.

A kako biste kreirali još bolji UX na sledećem sajtu, koji budete radili, obavezno obratite pažnju na ovih 5 UX statistika koje svako treba da zna. A pored toga, kada ste već na našem sajtu, mogli biste da pročitate još jedan blog. Sigurno će vam biti od koristi da znate i top 3 savetaza dizajniranje UX-a po meri posetilaca sajta.

5 UX statistika koje svako treba da zna

5 UX statistika koje svako treba da zna

User Experience (UX) je ključ za zadovoljenje potreba kupaca. Kada je UX dobro urađen, posetilac veb-sajta se lako kreće kroz sistem, bilo da to radi na desktop računaru, mobilnom telefonu ili laptopu. Ključ svega je ponuditi pozitivno iskustvo posetiocu, kako bi on osetio povezanost sa brendom i izgradio poverenje u odnosu na njega.

 Dobar UX može da vam donese i prednost u odnosu na konkurenciju. I zato često primećujemo da sve više brendova obraća pažnju na korisničko iskustvo. Dok dobar UX može doprineti pozitivnom iskustvu posetioca veb-sajta, loše iskustvo svakako donosi mnogo problema.

 Ali, kako izbeći te probleme? Tako što ćete pratiti statistiku i trendove na sajtu i pažljivim analiziranjem videti šta treba da se promeni. U nastavku vam donosimo 6 najvažnijih UX statistika.

Da li ste znali da čak 88% kupaca se neće vratiti na sajt ako je UX loš

1. Da li ste znali da čak 88% kupaca se neće vratiti na sajt ako je UX loš?

Ovo je najvažnija UX statistika koju treba da zapamtite. Loš UX će oterati kupce, to je činjenica a ovaj procenat to jasno i potvrđuje. I to nije slučaj samo sa lošim iskustvom na veb-sajtu, već je isto i sa aplikacijama za telefone. Zato, obavezno uzmite u obzir naša top 3 saveta za dizajniranje UX-a po meri posetilaca sajta, jer vam mogu biti od velike pomoći.

Pozitivno iskustvo kupca na sajtu je posebno važno za sve e-commerce biznise. Statistika pokazuje da čak 70% njih se nikad ne vrate na shop ukoliko je UX loš. Uz ovaj važan savet, daćemo vam još jedan koji se odnosi na stopu napuštanja korpe na veb šopovima. Pročitajte naš blog i umanjite stopu napuštanja korpe uz naše savete.

Kupci će pre podeliti sa drugima loše iskustvo UX-a nego dobro

2. Kupci će pre podeliti sa drugima loše iskustvo UX-a nego dobro

Potrošači vole da dele svoja loša iskustva sa drugima, mnogo više nego dobra. Istraživanja pokazuju da čak 50% kupaca koji su imali neko negativno iskustvo na određenom veb-sajtu, to iskustvo podelilo sa najbližim prijateljima. Međutim, kada su pozitivna iskustva u pitanju, samo 44% bi to podelilo. Zaključak se sam nameće i jasno govori u prilog potrebi za kvalitetnim UX-om na vašem veb-sajtu.

Mali biznisi u čak 70% slučajeva zaboravljaju CTA

3. Mali biznisi u čak 70% slučajeva zaboravljaju CTA

CTA (Call to Action) je neizostavan deo svakog prodajnog veb-sajt teksta. Ako na kraju prodajnog teksta ne zatražite od posetioca da nešto konkretno uradi, kako mislite da prodate proizvod? Shvatite važnost CTA upravo kroz ovu statistiku od 70% onih koji ga nemaju, jer oni sigurno nemaju ni veliki broj konverzija a pritom se pitaju zbog čega je tako. A ako se pitate šta još utiče na rast konverzija, imamo jasan odgovor na to pitanje.

A kada smo već kod konverzija… sledeća statistika nam govori baš o rastu istih.

Bolji UX dizajn može da dovede i do 400% povećanja stope konverzija

4. Bolji UX dizajn može da dovede i do 400% povećanja stope konverzija

I ne samo to, već i bolji UI može podići stopu konverzija za 200%. Investiranje u korisnički interfejs, ali i dizajn korisničkog iskustva je neophodno ako želite veći broj konverzija. Kada uložite novac baš u ono što je kupcima najvažnije na sajtu, to se i vama isplati. Naravno, kada su kupci zadovoljni iskustvom to će ih onda podstaći da i dalje tu kupuju i budu vrlo lojalni brendu.

85% kupaca misli da bi mobilna verzija sajta trebalo da bude bolja od desktop

5. 85% kupaca misli da bi mobilna verzija sajta trebalo da bude bolja od desktop

Ovo naravno ne treba da bude iznenađenje, jer sve više ljudi pretražuje usluge i proizvode preko svojih pametnih telefona. Sloboda da pretražuju internet u potrazi za onim što im treba, gde god se nalazili u određenom  trenutku, je ono što kupci vole. Zato je optimizacija sajta za mobilne uređaje jako važna. Ako vaš sajt još uvek nije prilagođen pametnim telefonima, vreme je da kontaktirate nas i potražite pomoć naših veb dizajnera.

40% malih biznisa još uvek nema veb-sajt

6. 40% malih biznisa još uvek nema veb-sajt

Ako uzmemo u obzir prethodnu statistiku o kupcima koji kupuju preko interneta, a takvih je svakog dana sve više, onda je ovih 40% baš velika brojka. Razumemo da je izrada veb-sajta veliki i ozbiljan zadatak, da podrazumeva ulaganje i to ne samo kada se pravi, već i kasnije za održavanje.

No, svako ulaganje u biznis se isplati, jer ono znači da će kupci imati više informacija o proizvodima, baš onde gde je njima potrebno- na veb-sajtu. Takođe, treba da znate da je samo veb-sajt isključivo vaše mesto na internetu, koje vi uređujete prema svojim pravilima. Društvene mreže kontrolišu njihovi vlasnici, a vaš uspeh zavisi od algoritama i novca koji ulažete u promociju.

Ako poboljšate UX, napravili ste mnogo za vaš biznis

Sigurni smo da ste nakon čitanja ovog bloga i sami došli do ovog zaključka. Korisničko iskustvo posetilaca sajta i mobilne aplikacije je ono što ćeš ih ili zadržati ili oterati odatle. Zato je jako važno da uložite vreme u upoznavanje potreba vaših kupaca i da im kroz dobro korisničko iskustvo pokažete da brinete o njihovim potrebama.

Obično to znači da će im biti potreban sajt koji se brzo učitava i ima logičnu i brzu navigaciju. Kada im omogućite isti kvalitet usluge i preko desktop računara i preko pametnih telefona, njihovo poverenje u sam sajt i brend biće na visokom nivou. Ovo je prvi i najvažniji razlog da postanu lojalni brendu.

Ukoliko vaš brend još uvek ne nudi najkvalitetnije korisničko iskustvo na vašem sajtu, vreme je da to što pre promenite. Kupci će znati da cene dodatni napor koji ćete napraviti u cilju da oni budu zadovoljni i srećni dok kupuju kod vas.

Koje tipografske trendove prate veb dizajneri u 2023?

Koje tipografske trendove prate veb dizajneri u 2023?

Dizajn igra važnu ulogu u oblikovanju sveta oko nas. On utiče na naše emocije, ponašanje, ali i percepciju stvari oko nas. On takođe utiče i na naš svakodnevni život- od proizvoda koje kupujemo do veb-sajtova koje posećujemo.

 Ključni element dobrog dizajna je tipografija, koja omogućava posetiocu sajta da lakše pročita tekst i brže dođe do informacija koje su mu potrebne. Istraživanja pokazuju da dobro odabran font može podići čitljivost teksta za 35%, a da čak 67% potrošača uzima font u obzir pri odabiru proizvoda.

 Ali, kako fontova ima mnogo i nije se lako snaći u svemu tome, da bi proizvod i brend bili i dalje aktuelni, važno je da prate trendove. Oni mogu biti dobra smernica za razmišljanje u kom pravcu brend treba da ide kada je tipografija u pitanju. Zato vas u nastavku čekaju neki od najaktuelnijih tipografskih trendova po našem izboru.

Šta je tipografija

Šta je tipografija?

 Samo ćemo, na početku, kratko da se podsetimo šta je tipografija. Tipografija je najvažniji element dizajna, koji igra jako važnu ulogu u vizualnoj komunikaciji i istovremeno ima važan uticaj na to kako kupac razume poruku brenda.

 Tipografija nisu samo fontovi i njihova veličina, već i prored između slova, reči i redova. Upravo sve ovo zajedno utiče na to koliko će određeni tekst biti čitljiv. Tipografija je tu da pomogne u uspostavljanju pravilne vizualne hijerarhije i doprinese poruci da dobije odgovarajuće značenje.

Zašto je važno koji font biramo

Zašto je važno koji font biramo?

Kako bi poruka bila prezentovana na pravi način, važno je koji ćemo font izabrati. Isto tako, važno je da iskustvo čitanja određene poruke ili teksta bude prijatno za čitaoca, pa je to i dodatni razlog da pažljivo biramo font. A ovo su i ostali razlozi…

 1. Povećanje čitljivosti– na digitalnim platformama, sans-serif fontovi se lakše čitaju od serif fontova. Isto tako, važno je koliki je prored između reči, pa ukoliko dobro podesimo sve ove parametre možemo biti sigurni da će tekst biti čitljiv.
 2. Uspostavljanje pravilnog tona i ličnosti brenda- moderna i upečatljiva tipografija mogu da nagoveste jačinu i inovaciju, dok klasičnija tipografija može da ukaže na tradiciju i eleganciju brenda.
 3. Snažna hijerarhija informacija– značaj određenih informacija može biti veći u odnosu na druge. Tipografija je tu da taj značaj naglasi, kako bi čitalac lakše razumeo šta je važno. Tako koristimo bold opciju za naglašavanje naslova i podnaslova.

A kako bi celokupno iskustvo posete sajta bilo baš onako kako ga zamišljaju kupci, evo naših top 3 saveta za dizajnere UX-a po meri posetilaca sajta. A ako dizajnirate sajt za zumere, onda će vam naš vodič za dizajniranje sajta koji je Gen Z friendly odlično poslužiti.

Top 10 fontova koji su najpopularniji na vebu u 2023

Top 10 fontova koji su najpopularniji na vebu u 2023.

Veb tipografija je umetnost i veština za sebe u kojoj se različiti fontovi postavljaju tako da omoguće posetiocu veb-sajta da lakše pročita određeni sadržaj. A kada je prikazivanje teksta na vebu u pitanju, jako je važno da on bude lako čitljiv, inače će posetilac vrlo brzo otići sa sajta. U nastavku delimo sa vama 10 popularnih fontova, koje i mi često koristimo u ovoj godini.

 1. Open Sans– ovo je sans-serif font koji je moderan i lak za čitanje
 2. Montserrat– geometrijski sans-serif font koji ima minimalistički izgled
 3. Roboto– još jedan sans-serif font modernog izgleda
 4. Lato– sans-serif font koji donosi topao, prijateljski vajb
 5. Playfair Display– serif font koji ima elegantan izgled
 6. Merriweather– još jedan serif font, koji je lak za čitanje i ima elegantan izgled
 7. Source Sans Pro– sans-serif font modernog i pročišćenog izgleda
 8. Poppins– geometrijski sans-serif font koji ima moderan i razigran izgled
 9. Georgia– spada u grupu serif fontova koji donose klasičan izgled
 10. Nunito– sans-serif font koji ima zaobljen oblik i donosi prijateljski vajb
5 kreativnih tipografskih trendova za 2023

5 kreativnih tipografskih trendova za 2023.

 I konačno, evo nas kod naših top 5 kreativnih tipografskih trendova, koji su nam se najviše dopali. Pola godine je taman prošlo, pa možemo reći na osnovu iskustva, koje smo to trendove u tipografiji najviše ispratili i rado koristili.

 1. Maxi tipografija

 Kao i u modi, koja je deo dizajnerske industrije, tako i u tipografiji- sve je poslednjih godina veliko i oversize. Maxi tipografija je trend koji podrazumeva predimenzioniranu tipografiju uz pomoć koje se stvara upečatljiv dizajn. Ovaj trend koristi velike fontove, koji zauzimaju centralno mesto na veb stranici, a kada se kombinuju sa jarkim bojama- nemoguće ih je ne primetiti.

 2. 3D tipografija

 3D tipografija, kao trend, podrazumeva kreiranje tipografskih elemenata koji izgledaju kao da su trodimenzionalni. Na vebu ovakva tipografija izgleda realistično, ali takođe donosi i izgled koji kao da je „izdignut“ u odnosu na površinu. Zbog toga izgleda skoro pa kao znak.

3. Bold Serif

 Iako su serif fontovi popularni već neko vreme, kao što možete videti iz našeg prethodnog segmenta, oni će u ovoj godini zasigurno zauzeti centralno mesto liste najpopularnijih. Na našoj listi 10 najpopularnijih fontova za 2023. serif fontovi ubedljivo vode.

 Ovaj trend podrazumeva korišćenje većih, hrabrijih serif fontova koji imaju određene delove podebljane. Uz pomoć ovakvih fontova lako je odmah uloviti pogled posetioca na sajtu i zarobiti njegovu pažnju na neko vreme.

4. Miks fontova

 Iako su prvo samo hipsteri voleli da pomešaju nekoliko fontova, sada to radi svi i mešanje fontova je postalo mainstream. Ovaj trend podrazumeva korišćenje različitih fontova na istom vizualu, pa tako kombinuje zaobljene fontove, rukom napisane fontove i san-serif fontove, za savršenu harmoniju. Pravila su jednostavna, biraju se dva ili najviše tri fonta koja se slažu dobro zajedno.

5. Tipografija u boji

 Ovaj trend je posebno popularan na vebu, jer odlično izgleda na ekranima (bilo manjim ili većim). Tipografija u boji, kako joj samo ime kaže, koristi tekstualne fontove u boji, za kreiranje vizuala koji privlače mnogo pažnje. Oni obično mogu da se primete u različitim bojama, mogu i sami biti višebojni, ali i da sadrže teksture, polutransparentne delove i sl.

 Za kraj, obavezno pročitajte naš blog o top veb dizajn trendovima za 2023. i pronađite inspiraciju za vaš sledeći sajt. A uz dizajn obavezno treba voditi računa i o bezbednosti sajta, pa kolegama koji se bave ovim segmentom, prosledite naš blog o tome kako da sajt bude bezbedniji u 2023.