Principi Geštalt teorije, koji potiču iz psihologije i koje ćemo kasnije objasniti, vrlo su važni za UI/UX dizajn. Oni nam jasno pojašnjavaju na koji način mozak percipira vizualne informacije.

 Mnogi Geštalt principi, poput simetrije, jednostavnosti, bliskosti, sličnosti, kontinuiteta i dr. vode dizajnere kroz proces kreiranja interfejsa koji su primamljivi posetiocima sajta. Koristeći ove principe, dizajneri kreiraju interfejs koji će biti jednostavan za snalaženje i vizualno primamljiv za gledanje.

 Uz pomoć njih, dizajneri kreiraju vizualnu hijerarhiju, grupišu i raspoređuju elemente. Pored toga oni još i sprečavaju potencijalne greške, naglašavaju call-to-action polja na pravi način i povećavaju uključenost posetioca sajta u interkaciju sa sadržajem.

 Kada se koriste ovi principi, digitalni dizajn izgleda bolje, intuitivan je, estetski primamljiv i pre svega lak za stvaranje interakcija. A da li znate šta je Geštalt teorija i koji su njeni principi? U nastavku ćemo pokušati da ukratko pojasnimo  sve u vezi sa ovim pojmom.

Hajde da se upoznamo sa Geštalt principima u dizajnu

 Geštalt principi, kao što smo pomenuli dolaze iz psihologije, no nećemo se u ovom tekstu osvrtati na psihološke principe (o sličnoj temi smo već pisali), već ćemo se držati dela koji se povezuje sa dizajnom.

 Dakle, oni govore o tome kako naš mozak prima vizualne informacije, ali i kako ih organizuje. Takođe, pokušava da pronikne u psihologiju percepcije, otkrivajući nam tajnu zbog koje su nam neke kompozicije harmonične, dok su druge haotične.

 Geštalt nam pomaže da bolje razumemo na koji način naš um, na prirodan način, grupiše različite vizualne elemente posmatrajući ih kao celinu. In suštini, ovi principi su ključni za razumevanje sveta oko nas i njegovo funkcionisanje.

 Treba zapamtiti da ovi principi nisu pravila zapisana u kamenu, već ih je bolje posmatrati kao smernice koje utiču na našu percepciju vizualnog. Oni se koriste u nekoliko dizajnerskih disciplina- grafički dizajn, dizajniranje interfejsa, web development, izrada vizuala u marketinške svrhe itd.

Top 3 principa Geštalta koji će ti pomoći da unaprediš svoj UI/UX dizajn

 Principi Geštalt teorije mogu jako dobro da se primene u modernom dizajnu. U ovom delu delimo sa vama tri najvažnija principa koje možete primeniti na dizajniranje veb-sajta, tako da dobijete organizovan, lep i funkcionalan sajt. Neke od njih smo već pomenuli u uvodu, a najvažnija tri ćemo pojasniti u nastavku.

Princip bliskosti

1. Princip bliskosti

 Ovaj princip objašnjava da ljudsko oko objekte ili elemente, koji stoje blizu jedan drugom, posmatra kao celinu ili grupu. Igra ključnu ulogu u UI/UX dizajnu, tako što objašnjava na koji način elementi treba da budu postavljeni. A oni treba da budu grupisani tako da stvore jasnu vizualnu hijerarhiju i da informacije budu organizovane po principu lake dostupnosti.

 Ako za primer uzmemo mobilne aplikacije i ikonice poput like, share ili comment- one treba da budu postavljene blizu sadržaja na koji se odnose. Upravo način na koje su postavljene, ukazuje na to da se vezuju za određeni tekst ili fotografiju. To podstiče posetioca aplikacije da napravi neku vrstu očekivane interakcije.

 Slično je i sa web shopovima, gde se polja poput „dodaj u korpu“ ili „kupi sada“ nalaze u blizini fotografije proizvoda. To nije slučajno tako, već ovo povezivanje proizvoda i call-to-action polja treba da u sekundi proizvede reakciju kod kupca i podstakne ga na kupovinu.

Princip sličnosti

2. Princip sličnosti

 Kada je ovaj princip u pitanju, iz njega saznajemo da elementi koji imaju slične karakteristike, kao što su boja, oblik, veličina i struktura, smatraju se jednom grupom. Dizajneri koriste ovaj princip kako bi stvorili istovetan prikaz; npr. kada na veb sajtu sva polja na koja treba kliknuti budu u istoj boji.

 Ako ovaj princip primenimo na magazine, veb font ili infografike- glavni naslovi će biti ispisani u većim slovima, dok su podnaslovi napisani manjim fontovima. Ovaj način prikazivanja teksta i korišćenja fontova organizuje sadržaj tako da bude jasna hijerarhija informacija, ali i povezanost između njih.

Princip kontinuiteta

3. Princip kontinuiteta

 Ovaj princip nas uči da elementi koji su postavljeni u jednoj horizontalnoj, vertikalnoj ili krivoj liniji- smatra se da pripadaju istoj grupi. Dizajnerima je ovaj princip važan jer uz pomoć njega formiraju neprekidni niz za kretanje kroz interfejs. Tako posetilac sajta prati putanju i njegov iskustvo boravka na sajtu postaje bolje.

 Ovaj princip je najlakše shvatiti kroz primer karusela i fotografija odnosno vizuala koji se smenjuju na njemu. Kako se oni smenjuju, jedan za drugim, iskustvo kupca koji ga posmatra postaje sve bolje. Isto je i sa videima ili animacijama, jer bude želju kod posetioca sajta da vidi sledeći i sledeći i tako do kraja niza.

Svet Geštalt principa nudi važne odgovore

 Kao što ste i sami do sada mogli da zaključite, uz pomoć Geštalt principa, dizajneri kreiraju odlična user-friendly rešenja na veb sajtovima. Mnogi nabrojani principi– između ostalih principi bliskosti, sličnosti i kontinuiteta- igraju glavnu ulogu u stvaraju jasne vizualne hijerarhije, organizovanju informacija i pravilnog vođenja fokusa korisnika.

 I za kraj, u sledećem blogu vas čeka konkretna primena ovih principa u veb dizajnu. Želimo da vam predstavimo kako na najmanje pet načina možete da primenite ove principe u svakodnevnom radu.