Ukoliko želite da dobijate targetovan saobraćaj prema vašem sajtu kroz organske search engine rezultate, morate da budete upoznati sa osnovnim SEO principima. Kada su u pitanju off-link SEO tehnike onda je građenje linkova ono što je dugo smatrano važnijim od svega...