Neurodizajn je oblast dizajna koja kombinuje saznanja iz neurologije i kognitivne psihologije kako bi unapredila korisničko iskustvo (UX) u dizajnu. Osnovna ideja neurodizajna je da dublje razumemo kako naš mozak funkcioniše i kako različiti aspekti dizajna mogu uticati na našu percepciju, emocije i ponašanje.

 A zašto nam je sve ovo važno? Zato što u marketingu imamo potrebu da bolje razumemo naše kupce i ponudimo im onakav sadržaj kakav će oni najbolje razumeti. Kada znamo na koji način oni traže proizvode, kako izgleda njihov put do kupovine na sajtu i koje funkcionalnosti su poželjne- tada pravimo sajt po njihovim potrebama i uz pomoć neuronauke.

 A šta je neuronauka?

Neuronauka ukratko

Neuronauka ukratko

 Neuronauka proučava nervni sistem, njegove strukture, razvoj i funkcije. S obzirom na to da se ova nauka bavi nervnim sistemom, sigurno se pitate kako je to povezano sa dizajnom? Hoće li poznavanje funkcionisanja mozga i nervnog sistema imati uticaja na dizajn i njegovu uspešnost?

 Svakako da hoće, ali prvo morate znati kako mozak tačno reaguje na dizajn. Neuronauka je tu da istraži osećanja, razumevanje i mišljenje kupaca o određenim pitanjima. Uz pomoć modernih tehnologija, poput EEG-a i fMRI, neuronauka ulazi u sinapse našeg mozga i upoznaje naše najdublje reakcije.

Kognitivna psihologija

Kognitivna psihologija

Kao što je već navedeno, kognitivna psihologija fokusira se na proučavanje ljudskih procesa razmišljanja, osećanja, razumevanja, učenja i pamćenja. Ona koristi bihevioralne eksperimente kako bi razumela procese razmišljanja kod različitih ljudi.

 Neuronauka proučava kako mozak funkcioniše, a kognitivna psihologija proučava kako ljudi razmišljaju, pa možemo reći da kognitivna psihologija proučava kako ljudi koriste svoj mozak da razmišljaju, što je čini podgranom neuronauke.

 Ako vas zanima uticaj psihologije na UX dizajn, onda ste verovatno čuli i za Geštalt teoriju. Mi smo u jednom od naših blogova pisali o Geštalt principima i kako se oni primenjuju u UX dizajnu. A pored toga obavezno bacite pogled i na tri psihološka principa koje svaki UX dizajner treba da zna, jer vam mogu biti vrlo korisni.

Neurodizajn

Neurodizajn

 Neurodizajn je novoformirana oblast dizajnerske prakse koja crpi saznanja iz neurologije i kognitivne psihologije. Ona omogućava UX dizajnerima da razumeju kako ljudi imaju interakciju sa dizajnerskim elementima i kako na njih reaguju.

 Ovaj pristup posebno je uveden u oblastima kao što su grafički dizajn, dizajn digitalnih proizvoda, arhitektura i digitalni interfejsi, s ciljem unapređenja korisničkog iskustva. Kada govorimo o efikasnom korisničkom iskustvu, prvo mislimo na to kako stvoriti bolje iskustvo, što je od suštinskog značaja. A zašto nam je to važno? Zato što preko boljeg UX-a dolazimo do veće lojalnosti kupaca i dobrih budućih odnosa.

5 ključnih principa neurodizajna

5 ključnih principa neurodizajna

Processing Fluency: Ovaj princip naglašava važnost dizajniranja informacija i interfejsa tako da budu lako razumljivi i da ih mozak brzo procesuira. Dizajn koji omogućava korisnicima brzu i efikasnu obradu informacija doprinosi boljem korisničkom iskustvu.

First Impressions: Prvi utisak igra ključnu ulogu u formiranju mišljenja o proizvodu ili usluzi. Neurodizajn se fokusira na stvaranje pozitivnih prvih utisaka putem estetski privlačnih i intuitivnih dizajnerskih elemenata.

Visual Saliency: Ovaj princip se odnosi na istraživanje vizuelnih elemenata koji privlače pažnju korisnika. Razumevanje šta privlači pogled korisnika omogućava dizajnerima da usmere pažnju na ključne informacije ili akcije.

Nonconscious Emotional Drivers: Neurodizajn istražuje emocionalne reakcije korisnika na dizajn, često fokusirajući se na nesvesne ili intuitivne odgovore. Razumevanje ovih emocionalnih reakcija pomaže dizajnerima da stvore dizajn koji izaziva pozitivne emocije kod korisnika.

Behavioral Economics: Ovaj princip se oslanja na principe ekonomske psihologije kako bi se razumela ljudska ponašanja i odluke. Dizajneri koriste ove principe kako bi oblikovali dizajn tako da podstaknu željene akcije ili ponašanja kod korisnika, poput kupovine proizvoda ili obavljanja određene radnje.

Kako neurodizajn pomaže u UX dizajnu

Kako neurodizajn pomaže u UX dizajnu?

Poznavanje neurodizajna izlaže vas određenim saznanjima i pitanjima o tome kako ljudi nesvesno biraju i procesuiraju informacije, ali postoje faktori o kojima nemamo saznanja. Ova saznanja mogu se koristiti kako bi se donosile bolje informisane odluke na osnovu istraživanja korisnika, njihovih očekivanja, potreba, motivacija i ponašanja.

Razumevanje ljudske percepcije

Neurodizajn se fokusira na to kako ljudi procesuiraju informacije i donose odluke. To omogućava dizajnerima da optimizuju vizuelne elemente, poput boja, rasporeda i fontova, kako bi privukli pažnju.

Emocionalni odgovor

Neurodizajn otkriva koliko su ljudi emocionalni i kako ove emocije utiču na njihove odluke i ponašanje. Dizajneri mogu koristiti ova saznanja kako bi projektovali pozitivne emocije izgrađujući poverenje u svoje radove.

Smanjenje kognitivnog opterećenja

Neurodizajn pomaže u identifikaciji različitih faktora koji mogu doprineti mentalnom umoru. Dizajneri mogu primeniti ovo znanje kako bi pojednostavili zadatke u aplikaciji, čime će informacije biti prikazane na veoma jasan način. To će pružiti adekvatne povratne informacije o onome što korisnici rade na veb-sajtu ili u aplikaciji.

Personalizacija korisničkog iskustva

Ovo može biti najefikasnija prednost neurodizajna, jer pruža duboka saznanja o individualnim razlikama, jedinstvenim preferencijama i kogniciji. Dizajneri mogu iskoristiti ove informacije tako što će kreirati personalizovane digitalne korisničke doživljaje koji odgovaraju jedinstvenim potrebama, preferencijama i stilovima učenja različitih korisnika.

Da li je neurodizajn dostupan svima?

Na kraju bloga važno je da se osvrnemo i na ovo. Iako troškovi povezani sa istraživanjem tehnologija neurodizajna predstavljaju izazov, posebno za manje dizajnerske timove, važno je napomenuti da principi neurodizajna ostaju univerzalno primenjivi na projekte svih veličina.

Iako postoje finansijski ograničenja u vezi sa tehnologijama, jer nema svaki tim EEG ili fMRI, manji timovi mogu i te kako razumeti principe neurodizajna i primeniti ih u svom radu.

Neurodizajn se bavi razumevanjem kako ljudi razmišljaju i osećaju, što se razlikuje od uobičajenog dizajna. Poznavanjem načina razmišljanja i osećanja korisnika, dizajneri mogu stvarati korisne proizvode i uspostavljati emocionalne veze sa ljudima. Ovo pomaže stvaranju sjajnih iskustava za korisnike.

Ako volite da čitate o UX dizjanu, onda je naš blog pravo mesto za vas. Na njemu osim o korisničkom iskustvu, pišemo i veb dizajnu, ali i o e-commerce sajtovima i dr. Za sam kraj vas pozivamo da obavezno pročitate tekst o TOP 3 saveta za dizajniranje UX-a po meri posetilaca sajta, jer se u njemu kriju važne infromacije koje će vam sigurno biti korisne.