Beskonačno skrolovanje, Paginacija ili “Učitaj još” dugme?

pay someone to do my homework onlineKoji je najbolji UX šablon za prikazivanje proizvoda na ecommerce sajtovima – paginacija, beskonačno skrolovanje ili “učitaj još” dugme? Testirali smo ova tri načina za učitavanje proizvoda, kako na desktop uređajima, tako i na telefonima?

Paginacija je i dalje najomiljeniji način za prikazivanje novih proizvoda na sajtu i podrazumeva se na svakoj e-commerce platformi. Svakako naše istraživanje je pokazalo da je “load more” dugme u kombinaciji sa lazy loadingom rezultira najboljim korisničkim iskustvom. Beskonačno skrolovanje može biti nezgodno, zbog mobilnog telefona naročito. Međutim, nije sve tako crno i belo, jer pojavljivanje svakog metoda zavisi od konteksta stranice.

 

Zaključci testa

Tokom našeg obimnog istraživanja funkcionalnosti ecommerce sajtova, liste proizvoda i filtera, nekoliko test parametara su protiv paginacije. Paginacija je spora i ume obeshrabriti korisnika za dalje pretraživanje liste proizvoda. Kao rezultat, kod paginacije korisnici provode mnogo više vremena na prvoj strani nego na ostalima, za razliku od “load more” dugmeta ili lazy loada.

 

 

pay someone to do my homework online

 

Beskonačno skrolovanje ponekad rezultuje beskrajnim očitavanjem, korisnik se bolje upoznaje sa stranicom, ali uz mogućnost očitavanja stotine i stotine proizvoda. Ukoliko je dobro implementirano, skrolovanje može biti dobro korisničko iskustvo. Korisnik može samo skrolovati kroz proizvode, bez mnogo zadržavanja i prekidanja. Nije potrebna interakcija, proizvodi se samo pojavljuju, kako se skroluje stranica.U ovom slučaju, beskonačno skrolovanje je dobro ukoliko nemate mnogo proizvoda, ali pošto korisnici nisu privrženi skrolovanju, proizvodi će im samo primicati bez fokusiranja na iste.

 

izrada-web-sajta-pagination2

 

 

 

Beskonačno skrolovanje otežava pristup korisnika footeru u nekim sajtovima. Ovo je jedna od najvećih mana benskonačnog skrolovanja. Rezultati se stalno učitavaju, korisnik se približava dnu liste, korisnik će videti footer na sekundu do novih rezultata. Ovo može biti problematično jer se u footeru često nalaze neki ključni linkovi, navigacija, kategorije ili kontakt podaci.

Na nekim sajtovima smo testirali “load more” dugme. Samo 8% vodećih ecommerce sajtova koristi ovo dugme. Ovo dugme je jednostavno za dizajn, neće zbuniti korisnika i kao takvo čini jednostavan interfejs. Korisnik vidi više proizvoda ukoliko sajt sadrži “load more” dugme, nego recimo ukoliko sadrži paginaciju. Zbog aktivne interakcije sa korisnikom (što nije slučaj sa beskonačnim skrolovanjem), korisnik će čitati sadržaj, upoznati se sa proizvodima i dobiti više informacija.

 

izrada-web-sajta-pagination3

 

 

izrada-web-sajta-pagination4

 

Jedna od prednosti “load more” dugmeta je ta da se lista proizvoda povećava, umesto što rezultati bivaju zamenjeni kao kod paginacije. Tako korisnici mogu upoređivati proizvode na celoj listi.

Pa, koji metod onda treba koristiti? Idelno bi bilo korišćenje više kombinacija “load more” funkcionalnosti. Testiranje je pokazalo da nijedan metod nije savršen. Napravićemo neke varijante i podeliti sa vama u nastavku teksta:

 • Za kategorije – kombinacija “load more” i lazy loadinga.
 • Za pretragu “load more”, dodatak broja prikazanih rezultata bi bio idealan.
 • Na mobilnim telefonima “load more”, ali podrazumevano, učitavajte manje proizvoda.

“Load More” za kategorije

U našem istraživanju na ecommerce sajtovima, pronađli smo optimalno rešenje za učitavanje novih proizvoda u kategorijama. “Load more” u kombinaciji sa lazy loadingom ima za cilj prikazivanje dodatnih proizvoda. Prikažite 10 – 30 proizvoda inicijalno, onda lazy loadom dodajte još 30 proizvoda, onda dodajte “load more” dugme. Ovo dugme pokazuje kada treba prekinuti korisnika i na taj način redukuje vreme i resurse na serveru.

Primetićete da je broj proizvoda za učitavanje ograničava. Testovi pokazuju da idelan broj proizvoda zavisi od konteksta sajta i industrije. Za liste sa specifičnim proizvodima (hardver, elektronika) koristite manje proizvoda. Istraživanja su pokazala da korisnici mogu učitavati više proizvoda ukoliko imaju više vizuelnih elemenata.

 

izrada-web-sajta-pagination5

 

Na ovaj način stranice se brže učitavaju jer veoma malo broj proizvoda se u početku očitavaju. Što je još važnije za male i srednje kategorije, lazy loading će obezbediti korisniku pretragu korisnika bez prekidanja. Za duže liste, korisniku će koristiti “load more” dugme, koje čini listu lakšom za nastavak pretraživanja i daje korisnicima lak pristup footeru i daje im trenutak za razmatranje filtera koji su bolji od kontinuiranog skrolovanja kroz stotinu proizvoda.

Slabosti lazy loadinga i beskonačnog skrolovanja su konstantno povećavanje kapaciteta stranice, što povećava vreme učitavanja. Ukoliko korisnik skroluje do dna, videće footer, ali će se očitavati proizvodi. Novi proizvodi će se pojaviti na listi, footer će nestati. Sa kombinacijom “load more” dugmeta, dobićete pauzu i ograničenje za lazy load. Takođe, korisnik u svakom trenutku vidi footer i ima mu pristup. Lazy load će nastaviti da očitava proizvode, samo će postojati prazan prostor na dnu stranice.

“Load more” za rezultate pretrage

Zbog otvorenosti pretrage potrebno je imati više rezultata od kategorija. U našem testiranju korisnosti, stotine rezultata pretrage nisu redak prizor, a na masovnim ecommerce sajtovima, upiti za pretragu često vraćaju hiljade rezultata.

Rezultati su takođe poređani po značaju. Dakle peti rezultat pretrate je obično važniji korisniku od desetog rezultata. To znači da bi korisnici otpočetka trebalo da istražuju rezultate pretrage, ali ih treba ohrabriti da provere više rezultata. Beskonačan skroling nikad ne bi trebalo koristiti za rezultate pretrage upravo zbog ovoga. Ukoliko ima manje rezultata pretrage, onda se može upotrebiti lazy loading.

 

izrada-web-sajta-pagination6

 

 

 

Da bi se stvari prešle na viši nivo, broj proizvida može da se dinamički prilagođava na osnovu relevantnosti rezultata pretraživanja. Većina pretraživača će rangirati svaki rezultat sa relevantnošću i vratiti proizvode po prioritetu.

 

“Load more” dugmići na mobilnim telefonima

 

izrada-web-sajta-pagination7

 

izrada-web-sajta-pagination8

 

U našem istraživanjima, koristili smo i mobilne sajtove. Došli smo do zaključka da paginacija može biti teška za kliktanje na mobilnim uređajima. U međuvremenu, beskonačno očitavanje je efektno kada je potrebno pretražiti mali broj elemenata. Međutim, kao što smo već pomenuli, teško je pristupiti footeru u kome se nalaze bitni linkovi kao što su “desktop site”, “Faq” ili “Dostava”.

 

izrada-web-sajta-pagination9

 

Najbolja solucija je da imate jedno “load more” dugme na kraju liste proizvoda. Mobilna tehnologija ima nekoliko jedinstvenih ograničenja:

 • Manji je ekran – Zato što je mobilni ekran mnogo manji, elementi liste će zauzeti veliki deo ekrana, sa dva ili tri elemenata koja će se videti u listi. Svakako 50 elemenata bi zauzelo veliki prostor na ekranu mobilnog telefona. Zato moramo da skrolujemo mnogo više na mobilnom uređaju nego na desktop računaru.
 • Ograničenja skrolinga – Na touch ekranu korisnik može skrolovati samo prevlačenjem prsta. Kontrast sa desktop računarom gde korisnik tipično ima nekoliko mogućnosti za skrolovanje, kao uz pomoć miša, tastature.
 • Sporo skrolovanje – Osim toga u našim testovima pokazana je manja kontrola na pomeranjem liste proizvoda. S jedne strane, neki korisnici skroluju isuviše sporo prevlačenjem prstiju preko ekrana. Isto tako, neki korisnici će skrolovati brže i propustiti proizvode na taj način.
 • Java Script događaji – Java Script događaji mogu biti izostavljeni na nekim ekranima na dodir, što znači da je lazy load ne može biti dobro realizovan. S toga proizvodi ne mogu biti učitani dok korisnik ne zaustavi skrolovanje.

Zbog ovih razloga preporučujemo vam učitavanje 15 – 30 proizvoda na mobilnim ekranima pre nego što postavite “load more” dugme i onda očitajte proizvode odjednom.

Back dugme

Tokom testiranja posmatramo tehničku implementaciju učitavanja nove stranice i očekivanja korisnika prilikom očitavanja stranice. Dinamičko učitavanje sadržaja kao što su pop up prozori, filteri i ostali elementi često utiču na očekivanja korisnika kako dugmići rade.

“Load more” metod zahteva pažljivo razmatranje ponašanja “back” dugmeta. Važno je kada korisnik poseti određenu stranicu proizvoda, da se vrati na isto mesto nakon toga. Izostanak back dugmeta je greška, jer sprečava korisnikov povratak sa stranice proizvoda na stranicu liste proizvoda.

 

izrada-web-sajta-pagination10

 

izrada-web-sajta-pagination11

 

izrada-web-sajta-pagination12

 

HTML API istorijat omogućava nam da zadovoljimo očekivanja korisnika. Pogotovo zato što history.pushState() funkcija pomaže u pozivanju promene URLa bez ponovnog učitavanja stranice, tako odgovara ponašanju back dugmeta shodno očekivanjima korisnika. Imajte na umu da ako nemate tehničke resurse da podrže odgovarajuće ponašanje back dugmeta, preporučujemo vam da ne eksperimentišete sa lazy loadom, već da se držite standardne paginacije.

 

“Load More” ne bi trebalo da bude prioritet

Iako je debata”Load More” vs “Beskonačno učitavanje” u odnosu na paginaciju, aktuelna godinama, metod učitavanja proizvoda ne bi trebalo da bude prva stvar koju većina ecommerce sajtova implementira.

Tokom istraživanja smo dokumentovali dosta ozbiljnih UX problema na većini ecommerce sajtova.

Sve ovo ne znači da je lazy load loš. Primetili smo da se može promeniti vidljivost i informacije o proizvodima. Ne treba biti na vrhu liste promena ubacivanje ovog dugmeta, ali bi ovo dugme svakako poboljšalo korisničko iskustvo.

 

“Load more” protiv “paginacije”

Ukratko “load more” dugme rešava probleme koje prouzrokuje paginacija. Sa druge strane kombinacija lazy loadinga i load more dugmeta se čini kao pravilan izbor.

Međutim “Load More” tasteri rade posao bolje samo kada je problem sa “back” dugmetom rešen u pretraživaču. Navešćemo tri situacije za korišćenje ovih elemenata:

 • Za kategorije koristiti kombinaciju “load more” dugmeta i lazy loadinga. Neka maksimalan broj proizvoda kada će se pojaviti dugme “load more” bude 50 – 100.
 • Za rezultate pretrage, koristite “load more” dugme, ali podesite prag prikazivanja rezultata na 25 – 75.
 • Na mobilnim uređajima, koristite “load more” ali podesite prag prikazivanja na 15 – 30.

Kako redukovati prazne E-Commerce korpe za kupovinu?

pay someone to do my homework onlineU martu 2014 godine, Baymard Institut, kompanija iz Velike Britanije koja se bavi istraživanjem na webu, je objavila da je 67.91% online korpi za kupovinu, prazno i “napušteno”. Napuštanje korpe znači da je korisnik posetio sajt, pretražio, dodao nekoliko proizvoda u korpu, a onda napustio sajt bez izvršene kupovine. Mesec dana kasnije, u aprilu 2014 godine E-Consultancy je izjavio da online trgovci gube 3 milijarde dolara u prodaji, svake godine, samo od napuštenih korpi za kupovinu.

Jasno, smanjenje broja napuštenih kolica bi dovelo do većeg prihoda prodavnice, što je cilj svakog online prodavca. Logično – nameće se sledeće pitanje – kako možemo, kao dizajneri, programeri, pretvoriti ovu grupu korisnika u kupce.

 

Pre napuštanja korpe za kupovinu

Bacimo pogled na prepoznatljiva poboljšanja, tako da bi smo redukovali broj napuštanja ovih stranica. Ova poboljšanja su fokusirana na promene koje se odnose na korisničko iskustvo kupca pre donošenja odluke da doda proizvod u korpu, obavi checkout i kupovinu. Najčešća poboljšanja su:

 • Prikazati slike proizvoda – Kvalitetne slike proizvoda će korisnicima obezbediti uvid u to šta kupuju.
 • Prikazati logotipe povezane za bezbednost – Ovim se mogu ublažiti strahovi korisnika vezanih za bezbednost kartica i sigurnosti plaćanja.
 • Prikazati kontakt podatke – Prikazivanje kontakt detalja (broj telefona ili mail adresa) dodaje kredibilitet sajtu.
 • Učinite korpu za kupovinu što lakšom za ažuriranje – Olakšajte korisnicima ažuriranje korpe za što manje vremena i uz što manje truda
 • Ponudite alternativne metode plaćanja – Dajte korisnicima izbor za plaćanje, jer neko plaća Visa karticom, neko Paypallom, neko drugim tipovima.
 • Ponudite podršku – Postavite broj telefona ili online chat za na vaš sajt.
 • Nemojte zahtevati registraciju – Registracija odbija korisnike i oni često napuštaju sajtove koji imaju suvoparne forme za prijavljivanje.
 • Ponudite besplatnu dostavu – Ovo često može biti dovoljna motivacija korisnika da kupuje od vas.
 • Budite transparentni oko tipa i cene dostave – Skuplja cena dostave od očekivane može izazvati frustraciju kod korisnika
 • Pokažite ocene korisnika – Pokažite ocene vaših zadovoljnih korisnika, na taj način ćete zadobiti poverenje potencijalnih kupaca.
 • Ponudite garanciju i povraćaj sredstava – Ponudite garanciju i jasno definišite njene uslove. Takođe obezbedite korisnicima mogućnost povraćaja sredstava ukoliko nisu zadovoljni.
 • Optimizujte za mobilne uređaje – Istraživanja su pokazala da je 63% kupovina sprovedeno sa mobilnih telefona – dajte korisnicima najbolje moguće iskustvo.
 • Napišite sve informacije o proizvodima – Korisnici neće sami pretraživati vaš sajt da bi došli do informacije koja im je neophodna. Obezbedite da im informacije budu što dostupnije.

Može se desiti da čak i kad ispoštujete sve ove savete, korisnici i dalje napuste korpu za kupovinu. Da li zbog dizajna ili nekog drugog razloga, to treba utvrditi.

 

Napuštanje korpe za kupovinu

Hajde da pogledamo i obratimo pažnju na stvari koje možemo da uradimo onda kada je korpa za kupovinu napuštena. Jedna taktika je je da se pošalje mail korisniku sa ličnom porukom i linkom ka korpi koja sadrži odabrane proizvode. Ovo je poznato kao mail napuštanja.

Koncept je jednostavan. U pravo vreme se šalje prilagodljiv email, zajedno sa ličnom porukom i linkom ka napuštenoj korpi. Naravno, ovo ima smisla ukoliko je korisnik ostavio svoju email adresu. Ovo je efektan pristup jer je korisnik već uradio sve što treba, jedino je ostalo da plati. Ovakav mail može da se smatra pokušajem da se korisnik poslednji put ubedi i animira da izvrši kupovinu do kraja.

U toku septembra 2013 godine, istraživanja su pokazala da su online kolačići vratili 29% korisnika koji su napustili stranicu korpe, uz pomoć emaila. Revolucionarno otkriće, pogotovo zato što su mnogi u startu skeptični.

Da bi smo imali realniju sliku, rećićemo vam samo da su prema istraživanjima, radnici Shopify-a potvrdili ovaj podatak. Takođe, izneli su u javnost i sledeće rezultate:

 • U periodu od 12 meseci, prihodovali su 12.9 miliona dolara, samo na korisnicima koji su se vratili uz pomoć maila.
 • Od 4,085,592 poslatih mailova – 147,021 korisnika je dovršilo kupovinu. Rejting vraćanja 3.6%
 • Na vlasnicima online prodavnica je da biraju, da li žele da šalju ovakve mailove na 6, 12 ili 24 sata. Mailovi koji se šalju posle 6 sata imaju bolji procenat konverzije.

Vredi napomenuti da je rejting povratka 3.6% samo postignut slanjem mailova korisnicima Shopify-a. Mnogi koriste druge aplikacije, umesto ovog native dodatka. S obzirom da možda podaci mogu biti nedovoljno relevantni, možda je ovaj procenat veći.

Imajući u vidu statistiku, emailovi poslati korisniku kada napusti stranicu korpe za kupovinu, imaju bitan marketinški udeo i važan su deo strategije. Srećom, mnogi vodeći online prodavci, će slati prilagođene mailove, u već isplaniranom tekstu ili u HTML fajlu. Ukoliko dobro sastavite ovaj sadržaj, on će dodati posebnu vrednost vašoj usluzi.

 

Kreiranje HTML maila za napuštene korpe

Implementacija ovakvih HTML poruka može varirati od platforme do platforme. Neke platforme zahtevaju nezavisne dodatke, dok druge imaju dodatu neku funkcionalnosti. Na primer i običan tekst i HTML su dostupni na Shopify varijanti. Ukoliko želite da dodatno brendirate vašu e prodavnicu, poželjno je napraviti HTML verziju.

Poslednjih godina HTML newsletteri su doživeli procvat. Ovaj vid marketinga je zaista napredovao. Slanje HTML verzije, omogućava veću fleksibilnost prilikom vizuelnog dizajna, mada i to ima svojih loših strana.

Ako ste se bavili razvojem ili dizajniranjem tokom 90 ih godina, onda je dizajn i razvoj newslettera povratak u taj period. Dizajn i programiranje kao deo tabele, a takođe, problem mogu da predstavljaju i email klijenti koji renderuju HTML fajlove na drugačiji način.

Srećom, postoje MailChimp i Campaign Monitor su dali rešenje za ove probleme. Na primer Campaign monitor ima šablon, urađen u HTMLu i CSSu koji se može preuzeti i optimizovan je za sve mail klijente. MailChimp na primer ima nekoliko templatea u HTMLu i CSSu.

 

Dostupni responsive email šabloni

Dok mnogi od nas žele da kreiraju svoj šablon, činjenica je da je lakše promeniti sjajan rad drugih. Postoji mnogo besplatnih HTML šablona, koji se mogu optimizovati, menjati, prilagođavati.

Postoji nekoliko tipova ovakvih mailova. Dele se na osnovu toga gde i kako se koriste. Da bi smo razjasnili razliku, podelićemo ovakve mailove u tri kategorije:

 • Akcioni emailovi – “Activate your account,” “Reset your password”
 • Mailovi upozorenja – “You’ve reached a limit,” “A problem has occurred”
 • Mailovi plaćanja – Računi i fakture.

Ovi šabloni su elegantni. Takođe, svi oni su već testirani u drugim mail klijentima.

 

Izazov

Šabloni su dobar izbor za jednostavne mailove za napuštene korpe za plaćanje. Navešćemo primer pravljenja jednog šablona – Preuzmite neki šablon, napravite neke izmene. Postavite da se tekst odnosi na napuštanje korpa za kupovinu. Dodajte CSS kod, ubacite neke proizvoljne podatke i proverite da li vam je stigao mail.

 

Kreiranje kopije šablona

Kada pogledate neke druge šablone, “action” opcija se pojavljuje na početnoj tački. Možete preuzeti HTML sa interneta.

Prvi korak je da sačuvate šablon kao abandoned-cart.html. Kratka provera u pretraživaču pokazuje da stilovi nisu podešeni.

 

pay someone to do my homework online

 

Dodavanjem CSS koda je preporučeno. Kada se doda CSS stil, dobijamo sliku ispod.

 

izrada-web-sajta-cart1

 

Dodavanje sadržaja

Sada kada šablon izgleda kao standardan dokument, vreme je da dodamo kod sa Shopify teme. Ovako nešto se obično nalazi u sekciji sa podešavanjima  – “Settings” → “Notifications” → “Abandoned cart.”

 

izrada-web-sajta-cart2

 

Svi notifikacioni mailovi na Shopify koriste Liquid, jezik za kreiranje šablone koji je kreirao Shopify koji je dostupan kao besplatan projekat, kreiran u alatima kao što su Jekyll ili Siteleaf.

Proučavanjem šablona, postavićemo sadržaj u okviru jedne ćelije u tabeli.

Nakon postavljanja sadržaja, kliknućemo na šablon da bi smo videli kako to izgleda u pretraživaču.

 

izrada-web-sajta-cart3

 

Modifikovanje koda

Ova faza podrazumeva sređivanje neke od koda podrazumevanim, uključujući oznake za tekst <p> </p>. Onda, vreme je sad shvatimo kako je najbolje postaviti sadržaj korpe u ovom fajlu.

 

izrada-web-sajta-cart4

Nakon jednog kratkok testiranja, sada ovo već izgleda bolje. Sledeće što je potrebno uraditi:

 • Obrisati nepotrebne redove iz tabele.
 • Dodajte dobre linkove u okviru plavog dugmeta.
 • Promenite sadržaj footera.

 

izrada-web-sajta-cart5

 

Završne korekcije

Sada ćemo kreirati plavo dugme na kome će pisati “click me”.

 

izrada-web-sajta-cart6

U sledećoj liniji koda ćemo postaviti relevantan link.

 

Screenshot_5

 

izrada-web-sajta-cart7

U ovom slučaju {{ url }} predstavlja link ka napuštenoj korpi. Osiguran je dosledan razmak i link za unsubscribe.

 

izrada-web-sajta-cart8

 

Posle nekoliko minuta menjanja, šablon izgleda sasvim korektno. Ostalo nam je samo da promenimo tekst u žutoj sekciji. To je potrebno promeniti u title delu u HTML fajlu.

 

izrada-web-sajta-cart9

 

Inline CSS

Da se podsetimo, nismo mnogo menjali u odnosu na šablon, a CSS je identičan kao CSS šablona.

Sledeći korak je ugrađivanje CSSa i HTMLa. Neki mail klijenti će ukloniti <head> i <style> iz maila. Na sreću dodavanje CSSa i HTMLa nije dug i mukotrpan proces. Zapravo, iznenađujuće je lak.

Ukoliko ste odabrali Premailer, koji ima nekoliko dodatnih funkcija, među kojima je uklanjanje native CSSa iz sekcije HTML dokumenta, što će vam sačuvati nekoliko kilobajta.

 

izrada-web-sajta-cart10

 

Još jedna dobra strana Premailera je ta da možete videti oznake u pretraživaču. Možete videti link nazvan “Click to View the HTML Results.”. Ukoliko ste voljni da automatizujete kreiranje notifikacionih mailova, Premailer ima i svoj API. Broj biblioteka koje podržava je veliki, među njima je PHP premailer.

Poslednji deo je kopiranje HTML i dodavanje u HTML tab napuštene korpe. Kada je ovo promenjeno, možete videti izgled maila u pretraživaču.

 

izrada-web-sajta-cart11

 

Air Mail

izrada-web-sajta-cart12

 

 

Apple Mail

 

izrada-web-sajta-cart13

 

Gmail

 

izrada-web-sajta-cart14

 

Apple mail na IOSu

 

izrada-web-sajta-cart15

 

Nakon ovoga, šablon će biti koristan mail koji možete poslati. Nije bilo potrebno mnogo truda.

 

Šta dalje?

Šablon koji je kreiran u ovom tekstu je jednostavan, najosnovniji i predstavlja suštinu. Možemo razmotriti još mnogo toga kao što je:

 • Dodavanje glasovne poruke
 • Prilazivanje slika proizvoda, sa ciljem “osvežavanja pamćenja” korisnika
 • Dodavanje promo koda, kao podstrek za dalju kupovinu.
 • Upp sale – deljenje poklona, vaučera, popusta.
 • Dodavanje liste kompatibilnih proizvoda.

Daćemo vam nekoliko primera.

 

Dodo case

Glasovni ton je jedan od efikasnijih načina za angažovanje korisnika i to je ovde slučaj. Kao i uvek, kontekst je jako bitan ovde.

 

izrada-web-sajta-cart16

 

Fab

 

izrada-web-sajta-cart17

 

Dok je mail ovde standardan, naslov maila privlači pažnju i poziva na akciju.

 

 

Chubbies

 

izrada-web-sajta-cart18

 

Mail koji je kreiran ovde je pogodan za ljude koji vole zabavu.

 

Black Milk Clothing

 

izrada-web-sajta-cart19

 

Ovde je uključen meme sa kucom koja tužno pita zašto je ostavljena. Tako se korisnicima stavlja do znanja da čekamo njihov povratak.

Holstee

izrada-web-sajta-cart20

 

Holstee pita da li postoji problem i da li mogu da nam pomognu. Takođe dodat je direktan broj telefona.

 

Zaključak

Iako postoje mnoge taktike za ubeđivanje korisnika da kupe, postoji broj korisnika koji će doći do stranice za plaćanje i napustiti sajt. Svaka taktika koja će potpomognuti kupovinu korisnika je dobrodošla i ukoliko je potrebno malo implementacije, ovo je najbolji način da se počne. Dizajneri i developeri imaju veliki broj alata na raspolaganju koji mogu ubediti korisnika da kupi proizvod.