pay someone to do my homework online

pay someone to do my homework onlineWeb Dizajn je indsutrija koja brzo raste i brzo se razvija. S obzirom na veliki broj sajtova i na veliku konkurenciju, posedovanje modernog sajta koji prati trendove, može prouzrokovati visok rejting i veći saobraćaj preko sajta i samim tim ćete biti korak ispred konkurencije.

U ovom članku ćemo se upoznati sa trendovima koji nas čekaju 2017 godine i povezani su sa web dizajnom.

 

Mikro-Mini interakcija

 

pay someone to do my homework online

 

Vratimo se u 2015 godinu kada je nastao trend mikrointerakcija. Ovaj termin se koristi za označavanje interakcija sa korisnicima kao što su klik na dugme, podešavanje alarma ili klik na dugme like. Posećivanje Linkedina ili Facebooka vam omogućava da se povežete sa više mikrointerakcija, ali je je veliki broj njih mali, pa samim tim i neprimetan. U 2017 godini očekujemo mini interakcije promene način na koji koristimo mobilne i pametne uređaje.

Razvoj aplikacija o vremenskoj prognozi

 

izrada-web-sajta-trendovi2017-3

 

Vreme je oduvek bio ključan deo naših aktivnosti. Ljudi prate vreme, prognozu i planiraju aktivnosti na osnovu toga. Klimatske promene su dovele do promena vremenskih uslova, koja zahteva veću opreznost u praćenju vremena.

Ovim trendom se polako bave programeri. Bez obzira da li se bavi o uraganu ili ekstremnoj vlažnosti vazduha, korisnici pametnih uređaja će pokušati da dođu do najnovijih informacija o vremenu.

Nakon 2015 godine sve je veća potražnja za aplikacijama ovog tipa, tako da očekujemo da se programeri više fokusiraju na izradu ovakvih aplikacija.

 

Haptični feedback

 

 

izrada-web-sajta-trendovi2017-4

 

 

Ova tehnologija koristi čulo dodira u korisničkom interfejsu. Primer predstavlja virtuelna tastatura u kojoj pritisak na neke tastere šalje informaciju računaru.

Ova tehnologija je napredovala tokom godina. Rastom popularnosti pametnih uređaja, napredovaće i tehnologija. Kod haptičkog feedbacka korisnici imaju način da kroz neke signale dobijaju informaciju od strane aplikacije. To mogu biti neki impulsi koji će navesti korisnika na neko dugme, ili jednostavna tekstura stranice, koja će sprečiti korisnika da ode sa iste. Iako je ova nova tehnologija još uvek u početnoj fazi, očekuje se da će biti sve popularnija.

Jedna od prvih kompanija koja je počela da koristi ovu tehnologiju je Disney, koja je kreirala algoritam povezan sa ovim tehnološkim čudom.

 

 

Optimizacija koja se odnosi na anksioznost

 

 

izrada-web-sajta-trendovi2017-5

 

 

Termin anksioznost se odnosi na vremenski interval između akcije i odgovora. Jedan klasičan primer je tenzija koja prevlada korisnikovim emocijama nakon klika određenog dugmeta i očekivanja destinacione stranice.

Kašnjenje stranice je obično prouzrokovano kasnim odazivanjem servera ili prekoračenjem memorija i samo kašnjenje može zbuniti korisnika i oterati sa sajta.

Dizajneri su i ovom problemu “doskočili” kreirajući stranice koje će se pojavljivati u slučaju tog delaya. Na primer tokom očitavanja se korisnicima može pojavljivati kratak preview stranice, tako da će znati šta ih očekuje kada se učitavanje završi.

 

Dizajn optimizovan prema uzrastu korisnika

 

 

 

izrada-web-sajta-trendovi2017-6

 

 

U poslednje vreme se sve više i više srećemo sa dizajnom koji je prilagođen potrebama korisnika. Responsive Web Dizajn po definiciji predstavlja dizajn adaptiram prema potrebama korisnika. Dok je danas dizajn podređen rezolucijama ekrana, veličinama ekrana, u budućnosti očekujemo i dizajn koji će biti prilagođen uzrastu korisnika.

Već neko vreme se online oglašavanje svodi na prilagođavanje sadržaja u skladu sa interesovanjem korisnika, tako da će u budućnosti sajtovi vrlo verovatno pratiti ovaj trend.

U toku 2017 očekujemo deljenje podataka uz pomoću kojih će se sajtovi prilagođavati prema uzrastu korisnika na sledeće načine:

  • Širenje i skupljanje navigacionih menija će se zasnivati na osnovu kompetencije korisnika. Za početnike će jednostavniji interfejs učiniti sajt lakšim za korišćenje.
  • Fontovi će biti veći i jasniji ukoliko sajt ili aplikaciju uglavnom koriste stariji ljudi.
  • Boje će moći da se menjaju na osnovu uzrasta korisnika, tako da će sajtovi koje uglavnom koriste deca imati življe boje, dok će sajtovi koje uglavnom koriste stariji imati malo jednostavnije palete boja.

 

 

Od dizajna materijala do dizajna tekstila

 

 

izrada-web-sajta-trendovi2017-7

 

 

Do 2013 godine dizajn materijala, čiji je koncept stvorio Google je dugo bio deo svih predviđanja, ali je tek tokom 2015 počeo da se primenjuje. Ovaj princip se takođe zove “quantum paper” i predstavlja praktično parče papira u digitalnoj formi.

Ovaj dizajn trend neće biti kraj analognog ili digitalnog sveta u dizajnu. Dokle god tehnologija ima veliki uticaj na sam dizajn, može se desiti da takozvani dizajn materijala bude zamenjen dizajnom tekstila.

Očekuje se razvoj još mnogo vizuelnih metafora u vezi dizajna. Porastom popularnosti takozvane virtuelne realnosti dizajneri će sami shvatiti da je koncept dizajna materijala nedovoljan za komplikovane i zahtevne potrebe web dizajna u budućnosti.

Ovde će tekstilni dizajn doći do izražaja i na ovaj način će vizuelni elementi oblikovati web dizajn 2017 i u budućnosti.