Kako se nositi sa uobičajenim frustracijama i barijerama na koje nailaze korisnici