Google Analyticsje je jedan od najboljih alata uz pomoć koga možete pratiti ponašanje korisnika na vašem sajtu. Uz pomoć ovog alata možete detektovati probleme i možete videti ponašanje korisnika i prilagoditi sajt ponašanju korisnika. Takođe možete poboljšati komunikaciju korisnika i povećati angažovanje korisnika. U nastavku teksta ćemo vam dati nekoliko instrukcija za praćenje preko Google Analyticsa.

 

Bounce rate

Bounce Rate je procenat korisnika koji napuste sajt nakon posete prvoj strani, bez daljeg istraživanja.

Razlozi za Bounce Rate mogu biti brojni – Od problema sa funkcionalnošću sajta, do korisnika koji dolaze do pogrešne strane i previše sadržaja koji ometaju fokus korisniku. Prema istraživanjima pop up prozori nemaju velikog uticaja na visok bounce rate. Sve u svemu visok bounce rate govori da nešto nije u redu sa vašim sajtom zato što ga korisnici brzo napuštaju, bez daljeg istraživanja.

Bounce rate je parametar koji uz vreme na sajtu, čini jako bitan parametar za seo optimizaciju sajta. U nastavku teksta ćemo prikazati istraživanje koje pokazuje Bounce Rate zavisno od industrije:

 • Maloprodaja – 20 – 40%
 • Pristupne stranice – 70 – 90%
 • Portali – 10 – 30%
 • Servisni sajtovi (FAQ sajtovi) – 10 – 30%
 • Sadržajni sajtovi – 40 – 60%
 • Prodajni servisi – 30 – 50%

 

Ukoliko su vaši brojevi veći od ovih, znači da vas čeka dosta posla. Mada – ne mora visok bounce rate uvek da bude loša stvar. Korisnik će napustiti stranicu na sajtu, ukoliko je na njoj dobio informaciju koju je hteo.

 

Kako pratiti bounce rate uz pomoć google analyticsa?

Da bi ste pratili angažovanje korisnika, kliknite na Google Analytics – Audience – Overview.

 

izrada-web-sajta-GA1

 

Ukoliko želite da proveravate bounce rate po kanalu, onda idite na Acquisition -> All Traffic -> Channels.

 

izrada-web-sajta-GA2

 

Na slici gore možete da je saobraćaj koji dolazi sa Paid search” (49.34%) ima veći bounce rate nego “organic search” (37.10%). Onda možete preduzeti korake da saznate zašto.

Ukoliko želite da analizirate bounce rate prema posebnom izvoru, onda idite na Acquisition -> All Traffic -> Source/medium.

 

izrada-web-sajta-GA3

 

Možete proveriti bounce rate i po pristupnim stranicama. Tako da možete videti koje stranice imaju visok bounce rate i možete raditi na njima. Idite na Go to Behavior – > Behavior Flow -> Site Content -> Landing pages

 

Vreme na sajtu

Prema istraživanjima HubSpota, 55% posetilaca napusti sajt posle 15 sekundi.

Ovo ukazuje na jedan veliki problem – ukoliko ne zaintrigirate korisnika sadržajem svog sajta, nećete moći da reklamirate, promovišete, prodate svoje proizvode i usluge. Zato je bitno koristiti google analytics i ukoliko vidite da korisnici provedu malo vremena na vašem sajtu, potrebne su strategije za angažovanje korisnika.

Kako pratiti vreme provedeno na sajtu? Idite na Audience -> Overview da bi ste videli prosečno vreme provedeno na vašem sajtu.

 

izrada-web-sajta-GA4

 

Vreme na sajtu po kanalima, možete proveriti na Acquisition -> All Traffic -> Channels.

 

izrada-web-sajta-GA5

 

Na osnovu ovoga možete videti da “branded paid search” izaziva veće korisničko angažovanje nego “generic paid search”.

Za proveru vremena provedenog na sajtu sa različitih izvora, idite na Acquisition -> All traffic -> Source/medium

 

izrada-web-sajta-GA6

 

Bitan parametar je vreme provedeno na sajtu po svakoj stranici. Na taj način možete videti koje stranice najviše angažuju korisnike, a koje najmanje. Za ovu opciju možete ići na Behavior -> Site Content -> All pages

 

izrada-web-sajta-GA7

 

Ovaj parametar je dobar ukoliko posedujete blog, pa možete videti koji post je ostavio najjači utisak na korisnike.

 

Prosek broja stranica po poseti

Odličan parametar za proveru angažovanja korisnika na sajtovima. Što više stranica na sajtovima korisnik poseti, znači da je bolji utisak korisnika, što donosi sa sobom veći prihod.

Google analytics se može iskoristiti i na druge tipove poslova, za eCommerce, SaaS i servise.

Kada korisnici pretražuju više stranica na vašem sajtu, veća je verovatnoća da će kupiti nešto ili da će se opredeliti za vašu uslugu. Ukoliko su posetili jednu ili dve stranice po poseti, znači da vaš sajt nije uspeo da privuče pažnju korisnika.

Kako pratiti broj stranica? – Za proveru ovih opcija, kliknite na  Audience -> Overview. Na stranici ćete videti opciju Pages/Session.

 

izrada-web-sajta-GA8

 

Za proveru po kanalu, idite na Acquisition -> All Traffic -> Channels

 

izrada-web-sajta-GA9

Ovde možete videti da branded paid search ima najbolji odnos stranica po sesiji.

Za proveru po ostalim izvorima Acquisition -> All Traffic -> Source/medium

 

izrada-web-sajta-GA10

Ovde možete da vidite da najveći rejting ima saobraćaj koji dolazi sa facebooka.

 

Procenat korisnika koji se vraćaju

Korisnici koji se vraćaju su najbolji korisnici. To znači da su već posetili vaš sajt i da su se vratili, što znači da im se svideo sadržaj. Oni su više angažovani i već su upoznati sa vašim brendom.

Kako proveriti procenat korisnika koji su se vratili na sajt? Idite na Audience – > Behavior -> New vs. Returning visitors.

 

izrada-web-sajta-GA11

 

U ovom slučaju je procenat korisnika koji se vraćaju 31.06%. Možete proveriti i odnos između novih i postojećih posetioca

 • Bounce rate
 • Stranica po sesiji
 • Vreme sesije
 • Prihod

 

Učestalost poseta

Ovaj parametar pokazuje koliko često korisnici posećuju vaš sajt. Kako pratiti ovaj parametar? Idite na Audience -> Behavior -> Frequency & Recency.

Videćete broj sesija i učestalost poseta po korisniku

 

izrada-web-sajta-GA12

 

Vreme poslednje posete

Na ovaj način možete videti koliko često korisnici posećuju vaš sajt. Da bi ste pratili ovaj parametar, idite na Audience -> Behavior -> Frequency & Recency i kliknite na Days since last session.

 

izrada-web-sajta-GA13

 

Angažovanje auditorijuma (audience engagement rate)

Ovaj parametar je sličan prosečnom vremenu provedenom na sajtu. Sadrži još detalja kao koliko dugo određeni procenat korisnika se zadrži na sajtu neko vreme. Ovaj parametar možete videti na Audience -> Behavior -> Engagement. Takođe, tu možete videti koliko deo posetilaca ostaje na sajtu i u kom intervalu.

 

izrada-web-sajta-GA14

U tabeli iznad možete videti da najveći procenat korisnika na sajtu provede do 10 sekundi, dok zanimljivo veliki broj korisnika provede između 181 i 600 sekundi. Klikom na Path Depth možete videti koliko strana se generiše po sesiji.

 

Angažovanje čitalaca

Postoji i mogućnost da, ukoliko imate svoj blog, pratite angažovanje čitalaca na vašem sajtu. Na taj način možete videti koji tekstovi su ostavili najveći utisak na korisnike.

Potrebno je izvršiti neke promene. Definisaćemo prvo podatke koje želimo da pratimo:

 • Učitanje stranica
 • Početak čitanja
 • Dolazak do dna sadržaja
 • Dolazak do dna stranice

 

Prilikom učitavanja stranice, Google Analytics automatski učitava i prati URL. Međutim, kako znati da li neko čita blog? Možete napraviti dve promenljive i baze i korisnike podeliti na one koji samo posećuju (zadržavaju se kraće od 60 sekundi) i one koji čitaju (ostaju na sajtu duže od 60 sekundi).

Potrebno je koristiti sledeći kod: <script src=”//jsfiddle.net/justincutroni/74z8q/embed/” async=””></script>

Deklarisaćemo dve promenljive:

 • callBackTime – Vreme koje pretraživač čeka pre nego što se locira skrol na sajtu
 • readerLocation – Udaljenost u pikselima, do koje korisnik mora skrolovati, da bi bio okarakterisan kao čitalac.

 

Potrebno je upisati sledeći kod:

code

Posle dodavanja ovog koda, moćićemo da pozicioniramo lokaciju.

 

code1

 

Ukoliko korisnik startuje sa skrolovanjem, moćićemo da implementiramo ove događaje.

code2

 

Za proveravanje da li neko čita članak, neophodno je postaviti sledeći događaj:

 

code3

Za proveru vremena potrebnog da neko pročita članak, potrebno je implementirati sledeće:

code4

Za kraj, potrebno je dodati sledeći kod, za proveru da li je korisnik stigao do dna stranice.

 

code5

 

Kako čitati prikupljene podatke, potrebne za angažovanje korisnika?

Nakon dodavanja koda, potrebno je par sati za prikupljanje podataka. Potrebno je pogledati Behavior -> Events -> Top Events.

 

izrada-web-sajta-GA15

Na slici iznad se vidi kategorija – reading. Kada kliknete na Reading, imate 4 tipova akcija koje pratimo:

 

izrada-web-sajta-GA16

 • ArticleLoaded – prati pregledane stranice
 • StartReading – prati čitanje stranice
 • ContentBottom – prati završavanje čitanja stranice
 • PageBottom – prati dolazak do dna stranice

Za izračunavanje procenata posetioca koji su završili čitanje članaka, koristićemo sledeću formulu:

Procenat posetioca koji su završili čitanje članaka = ContentBottom / ArticleLoaded u ovom slučaju je to 15/26 = 57.7% 

Za proveru prosečnog vremena za završavanje čitanja, potrebna je srednja vrednost parametra ContentBottom , što je u ovom slučaju 281.07 sekundi = 4 minuta and 41 sekundi.

 

Zaključak

Uz pomoć Google Analyticsa, ćete moći da razumete auditorijum bolje. VIdećete kako se ljudi ponašaju na vašem sajtu, videti gde su problemi i moći da unapredite sajt, sa ciljem bolje interakcije sa korisnicima. Nema razloga da ne koristite Google Analytics, koji je između ostalog i besplatan.