Već nekoliko godina se diskutuje o tome šta podrazumeva jednostavnost u UX (User Experience) dizajnu. Ove definicije mogu varirati od tipa korisnika i dizajnera, kao i klijenta.

Za većinu dizajnera je jednostavnost cilj. Jednostavno je relativna reč koja nema definitivnu vrednost, već je stvar koja se može porediti sa nečim kompleksinijim. Ispostavlja se da je jednostavnost zapravo komplikovana.

 

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost1

 

Tražite dobar primer jednostavnosti u UX dizajnu? Guglajte

Kada definišemo jednostavnost sa estetske tačke gledišta, najsavršeniji primer je Google. Kada korisnik ode na web sajt, ima samo jedan element – polje za pretragu. Ovo polje za pretragu se automatsko popunjava na osnovu vašeg upita. Uporedite ovo sa Yahoo-om gde je korisnik zatrpan mnoštvom informacija i objavama.

 

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost2

 

Za korisnike, Google-ov interface i iskustvo su jednostavni, intuitivni uprkos tome što je sam back end aplikacije izuzetno kompleksan. Jednostavnost se i svodi na intuiciju. Pretpostavka da je dobro korisničko iskustvo ono koje je intuitivno je tačna i od intuitivnosti aplikacije zavisi korisničko iskustvo.

Jednostavnost Googla je jedan od razloga zašto je guglanje postala nova reč u svakodnevnom rečniku. UX je dizajniran na taj način, da korisnik bez mnogo utrošenog vremena i truda može doči do željenih informacija.

Korisničko iskustvo može biti ugroženo onog trenutka kada jednostavnost u dizajnu interfejsa ugrozi samu funkcionalnost sajta ili aplikacije, kao na primer kada su elementi sakriveni, dugmići nisu obeleženi pravilno ili korisnik ne može da se snađe sa navigacijom. Jednostavan signal mora biti pametno i strateški isplaniran.

Jednostavnost u dizajnu se ogleda u činjenici kako navesti korisnika da intuitivno koristi vaš sajt ili aplikaciju.

 

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost3

 

 

UX, kao sredstvo za stvaranje instant zadovoljstva

 

Jako je bitno objediniti jednostavnost i funkcionalnost, održavati konzistentnost, zadovoljavati očekivanja korisnika, kao i uvek imati na umu činjenicu da korisnici žele da dobije sve sada i odmah.

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost4

 

Može vam se svideti ili ne, ali mi smo u eri kada je instant zadovoljstvo bitno i ova činjenica mora biti uzeta u obzir tokom UX dizajna. Ono što korisnici očekuju od vašeg sajta ili aplikacije je manje drečavosti i više finkcionalnosti.

Postoji mnogo mogućnosti za kreiranje kompleksnog dizajna interfejsa kao i UX dizajna. Ono što je važno je to da dizajn mora odgovarati krajnjem cilju – da privuče korisnike i pobudi u njima pozitivne emocije. Niko ne želi korisnički interfejs koji će terati korisnike sa sajta, već želi da ponudi korisniku brz i jasan put do informacije ili akcije koju on želi da sprovede, bez mnogo utrošenog vremena. Najbolji način za stvaranje jednostavnog dizajna je naterati korisnike na binarnu odluku – Da ili Ne. Da li su zainteresovani ili ne, da li žele da kupe ili ne. Na taj način će i korisnici imati više samopouzdanja i biti otvoreniji za komunikaciju sa vama, posredstvom vašeg sajta.

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost5

Jednostavan UX dizajn uprkos kompleksnim potrebama

Mnogi pogrešno tumače i mešaju jednostavnost sa minimalizmom, ali je jednostavnost mnogo više davanje korisnicima onoliko koliko im je potrebno. Kada korisnicima date onoliko koliko im treba, jednostavnost je poslužila svrsi, čak i u slučajevima kada se radi sa kompleksnijim aplikacijama.

 

izrada-web-sajta-UX-Jednostavnost6

 

U poslednje vreme smo svedoci projekata koji zahtevaju veliki broj komplikovanih, ali osnovnih elemenata. UX mora biti jednostavan, bez ikakvog žrtvovanja funkcionalnosti i kompleksnosti. U tim situacijama je bitno fokusirati se na prikazivanje elemenata koji su potrebni korisniku za izvršavanje određene akcije. Tako da – bitan princip UX dizajna glasi – pružite korisnicima onoliko koliko žele da dobiju, koliko im je potrebno, kada im je to potrebno, na što jasniji i lakši mogući način.