U poslednjih nekoliko godina smo primetili da sve više web sajtova prati isti format dizajna. Ovo je najčešće povezano sa konvergencijom dizajna – dva dizajnera, pristupajući istom problemu, mogu doći do istog rešenja – ukoliko su svesni rada onog drugog dizajnera.

Često dolazi do žalbi od strane dizajnera ili klijenata da svi sajtovi izgledaju isto i da je web dizajn postao dosadan. Druga reč za dosadno je predvidiv, ali ono što je predvidivo je dobro za korisnike.

Konvergencija dizajna je proces vođen rasprostranjenim usvajanjem dizajna. Na primer – u jednom trenutku su obućari došli do zaključka da je najbolji način da se zategnu cipele – pertle. Postoje i drugi načini, ali se pertle najčešće koriste. Ti obućari nisu došli do tog zaključka na dogovorenom sastanku, već su jednostavno samostalno dolazili do tog rešenja i samim tim je pertla postala najzastupljenija na cipelama. Zato je potrebno držati se obrazaca u dizajnu, jer daju rezultate.

Sa aspekta web industrije, bili smo ovde već. Od Web 2.0 dizajna do flat dizajna, preko splash stranica, svako rešenje dizajna je definitivno, do onog trenutka dok ga ne potisne neko drugo rešenje. Tehnologija napreduje i, metaforički rečeno, kako se menja pitanje – menja se i odgovor. Sve u svemu, uprkos kontinuiranom napretku tehnologije, trenutni set dizajn obrazaca je konstantan.

Jedan od razloga je taj da posao (klijent je kriv za sve) ulaže ogromna sredstva u sadašnja rešenja. Takođe krivimo dizajn zajednicu, blogove, Medium, Dribble pošto svi oni zajedno imaju velikog uticaja na dizajnere. Takođe, možemo kriviti i naša očekivanja, jer se sigurno svakom od nas desilo da dizajn star dve godine okarakteriše kao zastareo. Svi smo svesni dizajn trendova, svi gledamo unapred i trudimo se da kreirame neki inovativniji dizajn.

Ipak, jedna karaktiristika svake revolucije je ta da joj prethodi period stagnacije. Trenutna konvergencija dizajna može biti sazrevanje dizajn obrazaca, koje će se još nastaviti, ali može prouzrokovati neke nove promene u dizajnu. Da li smo u pravu, pokazaće vreme.