Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta predstavlja srž naših rezultata u oblasti digitalnog marektinga, i ono donosi sve informacije o digitalnim strategijama koje obuhvataju identifikaciju vaše ciljne publike i njihovih navika u kupovini. Sa širokim asortimanom pripadajućih istraživačkih i SEO alata, mi vam ne ukazujemo samo na glavne segmente, već i na detalje arhetipova ličnosti, članove vaše ciljne grupe i njihove obrasce online ponašanja.

Analiza

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza segmentiranog tržišta

Široku tržišnu ciljnu grupu delimo na manje podgrupe potrošača, koje imaju svoje uobičajene potrebe. Ovo nam omogućava da svakoj od tih podgrupa pristupimo sa posebnom strategijom, koristeći najefikasnije kanale, medije i dodirne tačke.

Istraživanje ličnosti potrošača

Sprovodimo pedantna istraživanja ličnosti potrošača koja nam daju smernice za kreiranje relevantnih sadržaja i kampanja na društvenim mrežama. Ovo koristimo za direktno obraćanje specifičnim potrebama ljudi do kojih želite da doprete sa svojim uslugama i proizvodima.

Istraživanje tržišta i planovi personalnog targetiranja

Identifikovanjem detaljnih profila ličnosti online potrošača i tržišnih segmenata možemo da kreiramo veoma detaljan plan preporuka. Ovo može da ima značajan uticaj na dizajn vašeg sajta i njegovu funkcionalnost, tip sadržaja kreiran za te potrebe i ključne reči za targetiranje, čime se ovaj spisak svakako ne završava.