pay someone to do my homework onlineUkoliko se bavite dizajnom verovatno ste upoznati sa praksom pravljenja što jednostavnijih interfejsa, koje bi korisnici što lakše koristili. Bitna psihologija dobrog dizajna je ljudska psihologija. Bitno je razumeti osnove ponašanja korisnika i primeniti ih u dizajnu. U nastavku teksta ćemo vam dati 14 stvari koje morate znati prilikom dizajniranja sajta ili aplikacije.

 

 

pay someone to do my homework online

1.Pametniji su nego što mislite

Korisnici jednostavno ne žele i nije im bitno da uče sisteme i sajtove. Poznato je da ljudi vole tehnologiju, ali da je ne uče i ne koriste do onog trenutka kada im ista postane neophodna zbog posla ili privatnog života. Čak i tada, uče ono što im je neophodno.

 

 

2.Imaju pametnija posla

Cilj svih korisnika je da dođu do željene informacije sa što manje utrošenog vremena.

Dobri dizajneri su svesni ove činjenice i primenjuju je na svom dizajnu. U većini slučajeva bitno je fokusirati se da sajt oduzima što manje vremena i takvi sajtovi će biti uspešniji od onih gde se potroši više vremena da bi se došlo do željene informacije. Takve sajtove korisnici brzo napuštaju i ne vraćaju se njima.

 

 

3.Imaju svoj radni režim

Prva činjenica je da korisnici nemaju volje za čitanjem dok koriste neku aplikaciju. To je zato što oni imaju svoj režim rada koji ne podrazumeva čitanje već delovanje. Cilj korisnika je da izvrši neku radnju, funkciju i korisnik kao takav, često ne vidi tektove u kojima je pomoć za korišćenje aplikacije.

Radni režim ima svoje prednosti. Na osnovu njega korisnici ne vide sporedne tekstove koje ih ometaju u izvršavanju svoje radnje i traženju informacije na webu. Zamislite na šta bi vožnja automobila ličila ukoliko ne biste mogli da ignorišete sve bilborde, izloge i ostale stvari koje ometaju. Tako da, nije tajna da ljudi manje čitaju dok su u radnom režimu.

 

 

4.Potrebno im je malo da budu zadovoljni (Satisfice)

Veći deo vremena ljudima je potrebno malo. Tako da oni uče toliko malo. Možda su i naučili da urade nešto na pogrešan način. Ovo se zove Satisficing (sastavljeno od engleskih reči Sacrifice – žrtvovanje i Satisfied – zadovoljan).

 

 

5.Ne koriste softver na način na koji ste vi predvideli

Bez obzira na vaš trud, prvo što korisnici urade kada počnu da koriste vaš sajt ili aplikaciju nije ono što ste vi predvideli.

Kada su ranije korisnici Twittera hteli da pomenu neku drugu osobu, onda bi samo napisali korisničko ime te osobe i simbol @ ispred imena. Kada žele da pomenu neki drugi pojam, onda koriste #. Twitter nije predviđen ni za jednu ni za drugu situaciju. Korisnici su sami počeli da rade ono što su želeli i Twitter je podržao funkcionalnost za te dve operacije.

Sagledajte vaš dizajn iz oka nekog drugog. Upoznajte se sa percepcijom i interpretiranje dizajna kod običnih korisnika.

 

6.Oslanjaju se na šablone

Šabloni pomažu ljudima da nauče da rade sa novom aplikacijom ili sajtom.

Kada korisnik kupi proizvod iz jedne kategorije sajta, on će znati kako funkcionišu ostali delovi sajta i znaće da kupi drugi proizvod. Iskustvo je slično, nije identično, ali većina komercijalnih sajtova je zasnovana na sličnom šablonu.

Sposobnost korisnika da koristi obrasce je jako bitna prilikom dizajniranja. Važni elementi kao što su dugmići će vas navesti da se registrujete, ulogujete, sačuvate ili objavite nešto. Jedino se može menjati boja ovih dugmića.

 

 

izradaWebSajtova---14-istina-3

7.Milion sajtova se takmiči za njihovu pažnju

U ovom trenutku kada čitate ovaj članak verovatno postoji još stvari koje privlače vašu pažnju. Još jedan razlog da prilikom dizajna imate besprekoran osećaj za želje korisnika.

Čist, promišljen proces dizajna je od presudnog značaja. Pojednostavljivanjem dizajna ćete učiniti da korisnici budu produktivniji sa aplikacijom. Što više radnji korisnik može da izvrši, to bolje. To povećava šanse da će korisnik moći da izvrši željenu operaciju ili dođe do željene informacije bez mnogo razmišljanja.

 

 

8.Oni vide ono što je na ekranu

Postoji velika razlika između onoga što vi mislite da ste stavili na ekran i ono što korisnici vide i kako doživljavaju stranice. Obe percepcije su podjednako bitne.

Efekat ovoga može biti nesporazum između vas i korisnika. To je klasičan problem. Kada znate dosta o webu i bavite se dizajnom sajtova i aplikacija, logično je da ćete sve te informacije kojima raspolažete iskoristiti na samom projektu. Samo korisnik nema ideju o elementima i razlozima zašto se oni nalaze tu gde se nalaze i koji je razlog.

Korisnici vide sve što je na sajtu, ali o tome ne razmišljaju.

 

 

9.Ne odgovaraju tačno na pitanja

Ljudi znaju dobro odgovore kada im se postave hipotetička pitanja. Alikada dođu u situaciju da odgovaraju na pitanja, onda će uraditi nešto potpuno drugačije.

To nije zato što oni žele da slažu. Jednostavno je tako. Potrebno je da dizajner bude spreman na ovakve sitaucije.

Ovo je samo jedan način kako korisnici ne govore istinu:

  • Tokom testa korisnosti, testeri će dati ocenu nekom zadatku da je veoma lak, nakon što su proveli nekoliko minuta u rešavanju istog
  • Tokom anketa, reći će da su koristili nešto što nisu.
  • Lično će vam reći da su napredni korisnici interneta, ali u stvarnosti im treba nekoliko minuta da urade stvari koje dizajner ili neko ko se bolje razume u računare radi sa lakoćom.

 

 

10.Ne znaju šta je moguće

Jako je bitno da razlikujete percepcije dizajnera, programera, od percepcija običnog korisnika. Kada korisnik pokrene sajt ili aplikaciju, on je koristi po sopstvenoj intuiciji. On ima želje koje želi da postigne aplikacijom, informacije do kojih želi da dođe. Ukoliko dođe do nekih problema, korisnik ne zna kako da ih reši. Korisnik će ukazati na problem, ali ne zna za rešenje, tako da je jako bitno da vi kao dizajner razumete uzroke tih problema.

 

 

11.Ukoliko im olakšate život – vole vas

Cilj tehnologije i njenih dostignuća je da olakša život korisnicima. Kada korisnik promeni neki uređaj, aplikaciju koju koristi, software, korisnik želi da oseti da je ta promena vredna.

Većina korisnika želi da im nova aplikacija olakša život. Ukoliko rešite problem i demonstrirate to, korisnici će vam biti naklonjeni.

Ukoliko postoji problem, nekad je pogodno dostaviti korisnicima rezime problema i rešenja tog problema. Čak i ukoliko ništa niste uradili, nikoga to neće zanimati, korisnici samo žele da se sve vrati u prvobitno stanje.

 

12.Korisnici mnogo pitaju

Kada god korisnik pokrene novi sajt ili aplikaciju, susrešće se sa nečim novim i imaće pitanja o tome. Bitno je odgovoriti im što brže, jer postoji mogućnost u suprotnom da napuste sajt.

Korisnici pokušavaju da nađu smisao u svemu što je na sajtu ili aplikaciji. Prvo što ih zanima je kako će im aplikacija ili sajt pomoći.

Korisnici žele da znaju koliko je teško snaći se na sajtu ili aplikaciji. Tako da, u slučaju pitanja možete im poslati slike sekcija i primer korišćenja istih.

Nakon svega toga, pitanje koje korisnik postavlja je koliko će ga ta aplikacija ili sajt koštati tako da je jako bitno obezbediti korisnicima da dođu brzo do te informacije.

Korisnici pitaju i posao dizajnera je da obezbedi odgovore na neka najčešća šitanja koji će na kraju animirati korisnike da vam budu lojalni u korišćenju proizvoda

 

 

13.Korisnici krive sebe za nešto što nije njihova greška

Kada dizajner ima neki problem, onda je kriv dizajner. Kada korisnici imaju problem, onda će oni kriviti sebe. Pomisliće da nisu dovoljno pametni i snalažljivi da koriste aplikaciju. Pomisliće da se nisu dovoljno potrudili da je nauče i da je napredna za njih.

To je svakako loše korisničko iskustvo, jer u ovom slučaju korisnici nisu krivi. Nedostatak žalbi ne znači da je sve savršeno. Znači samo da ne čujete korisnike dovoljno dobro.

 

 

14.Korisničko iskustvo je mnogo više od vašeg sajta ili aplikacije

UX je skup svih interakcija i utisaka koje korisnik ima sa nekim websajtom, aplikacijom ili drugim proizvodom.

Utisci korisnika su mnogo više od samog dizajna. Utisak korisnika utiče na reputaciju kompanje. Korisnik će uvek saslušati mišljenje nekog drugog korisnika bilo da li je negativno, pozitivno ili neutralno. Deo korisničkog iskustva je utisak koji je na njega ostavio izgled sajta, kako se on osećao tokom korišćenja sajta ili aplikacije, koliko mu je vremena trebalo da se snađe prilikom korišćenja sajta ili aplikacije i da li su bili frustrirani i iziritirani nekim problemima sa funkconalnošću sajta ili aplikacije. Sve to ima uticaja na korisničko iskustvo.