pay someone to do my homework onlineRadio dugmići su osnovni elementi forme. Koriste se tamo gde postoji nekoliko opcija, od kojih mora biti odabrana samo jedna. Drugim rečima, klik na neselektovano radio dugme, će deselektovati dugme koje je prethodno bilo selektovano.

 

 

pay someone to do my homework online

 

Radio dugmići su odlična stvar, kada se pravilno iskoriste. Oni sprečavaju korisnika da unese neispravne podatke, tako što mu već daju mogućnost da odabere više opcija, a korisna svojstva radio dugmića su što su laki za korišćenje i brzo se učitavaju na sajt. U ovom članku ćemo vam dati nekoliko praktičnih saveta za upotrebu Radio dugmića.

 

 

Kako su radio dugmići dobili ime?

Radio dugmići su dobili ime, pošto po funkcionalnosti, podseća na dugmiće na starim radio prijemnicima na kojima kada se jedno dugme pritisne, ostala se automatski vraćaju u prvobitan položaj. Softverski radio dugmići su projektovani da funkcionišu na isti način.

 

 

izrada-web-sajta-radio2

 

 

 

Najbolja upotreba Radio dugmića?

Koristite radio dugmiće samo za podešavanja.

Koristite radio dugmiće za menjanje podešavanja, ali ne za izvršavanje komandi. Kada promenite podešavanje, ono neće imati efekta tog se ne pritisne dugme za potvrdu (Save, Submit, Proceed). Kada korisnik klikne na Back ili Cancel dugme, svaka promena načinjena radio dugmićima bi trebalo da bude poništena, a vrednosti vraćene na početne.

Ukoliko radio dugmići služe samo da utiču kako će neka komanda biti izrvršena, uvek je bolje predstaviti varijacije komande. Na ovaj način utičete da korisnik odabere dobru vrednost bez mnogo truda i vremena.

 

 

izrada-web-sajta-radio3

 

 

Logičan red opcija

Jako je bitno poređati opcije logičnim redosledom, tako što ćete na primer postaviti neke operacije od najprostije do najsloženije. Ne preporučujemo vam ređanje po azbučnom redu, jer neće biti isto na drugim jezicima i samim tim ograničeno na jedno govorno područje.

 

 

Opcije moraju biti sveobuhvatne i razumljive

Najčešći korisnički problem kod radio dugmića dolazi usled nejasnih oznaka koje su nejasne, nerazumljive ili zbog opisa koje prosečan korisnik ne razume. Kontekstualna pomoć može ublažiti ove probleme, ali je opet najbitnije korisnicima obezbediti jasne i nedvosmislene opcije.

 

 

Uvek ponudite podrazumevanu selekciju

Jedan od 10 osnovnih pravila UI dizajna kaže da je bitno korisnicima obezbediti da mogu da prepravljaju ili otkazuju svoje akcije. Ovo omogućava korisnicima da uvek vrate podešavanja u prvobitno stanje. U slučaju radio dugmića, ovo znači da radio dugme mora uvek imati jednu opciju koja je podrazumevano selektovana. Odaberite najbezbedniju opciju da bude podrazumevana ili najzgodniju i onu za koju mislite da će biti najviše birana.

Ukoliko je korisnicima neophodno da budu posteđeni bilo kakvog izbora onda je potrebno imati opciju “none” ili nešto tog tipa. Nuđenje neutralne opcije korisnicima je uvek bolje nego zahtevati od njih odabir jedne od konkretnih opcija.

 

 

izrada-web-sajta-radio4

 

 

Postavite vaše liste vertikalno

Horizontalni radio dugmići su nešto što je teško za gledanje i rad. Horizontalno postavljanje radio dugmića može zbuniti korisnike, tako što neće znati koje radio dugme je povezano sa kojom oznakom. Vertikalno pozicioniranje je bezbednije.

Kada postavljate vaše radio dugmiće vertikalno vodite računa da bude jedna opcija po redu. Ukoliko imate horizontalan layout sa više opcija po liniji, napravite adekvatan razmak između dugmića i oznaka, da bi korisnicima bilo jasno koje dugme je povezano sa kojom oznakom. Izbegavajte situaciju sa donje slike.

 

izrada-web-sajta-radio5

 

 

Neka oznaka bude klikabilna kao i dugme

Radio dugmići su mali i tanki i može biti teško kliknuti ili ih dodirnuti prstom. Da bi ste povećali ciljno područje, dozvolite korisnicima da ih tekst na oznaci bude klikabilan kao dugme. Dozvolite korisnicima da odaberu opciju.

 

 

izrada-web-sajta-radio6

 

Dobar primer horizontalnih radio dugmića je na Duolingo aplokaciji, gde se koriste klasični horizontalni dugmići, ali su vizuelno odvojeni i dovoljno odvojeni, s obzirom da se aplikacija najviše koristi na uređajima sa ekranima na dodir.

 

 

izrada-web-sajta-radio7

 

 

Uvek koristite radio dugmiće pre padajućih menija

Ukoliko je moguće koristite radio dugmiće pre padajućih menija. Radio dumići su pogodniji korisnicima jer imaju sve opcije vidljive, tako da korisnici mogu lakše da upoređuju.

U slučaju da imate manje od 7 opcija, koristite radio dugmiće. Vaši korisnici će moći da odmah vide koliko opcija imaju, koje su te opcije, bez dodatnog kliktanja ili kucanja.

 

 

izrada-web-sajta-radio8

 

 

Izbegavajte upotrebu pod-opcija

Izbegavajte bilo kakva ugnježdavanja i upotrebu pod-opcija. Neka sve opciju budu na istu na istom nivou.

 

 

izrada-web-sajta-radio9

 

 

Koristite animacije i vizuale

Dobro izdizajnirane aplikacije poboljšavaju korisničko iskustvo. Elementi korisničkog interfejsa kao što su radio dugmići moraju biti uvek jasno prikazani i na vidljivim mestima. Upotreba dodatnih vizuala, kao što je neka animacija prilikom klika, povećava jasnoću radio dumića.

 

 

izrada-web-sajta-radio10

 

 

Da li je checkbox bolji izbor?

Ukoliko imate samo dve opcije, onda koristite checkbox. Oni su pogodni za uključivanje ili isključivanje jedne opcije, dok radio dugmići mogu biti korišćeni i u druge svrhe.

 

 

izrada-web-sajta-radio10

 

 

Alternativa – Koristite radio dugmiće ukoliko je značenje deselektovanog checkboxa isuviše očigledan. U slučajevima kada je značenje suprotno, onda je bolje iskoristiti radio dugmiće, kao na primeru na donjoj slici.

 

 

izrada-web-sajta-radio11

 

 

 

Wizard – Potrebno je koristiti radio dugmiće na wizardima, da bi ste učinili opcije jasnima, čak i ukoliko je upotreba checkboxa prihvatljiva. Dizajn sa radio dugmićima sa podrazumevanom vrednošću daje sugestiju korisniku. Podrazumevana ili preporučena vrednost može animirati korisnika da donese najbolju odluku.

 

 

izrada-web-sajta-radio12

 

 

Jednostavni da ili ne odgovori – Korišćenje checkboxa je prihvatljivo kada imate jednostavne odgovore na pitanja kao što su “Da” li “Ne”

 

 

izrada-web-sajta-radio13

 

 

Zaključak

Kada dizajnirate radio dugmiće najvažnije je da pratite standarde dizajna zato što oni povećavaju sposobnost korisnika da predviti šta će uraditi i koju opciju odabrati. Dizajnirajte pažljivo, Radio dugmići su laki za upotrebu i testiranje, tako da nisu potrebna nikakva istraživanja i dodatna testiranja da bi ste videli da li je korisnik razumeo pravilnu upotrebu radio dugmića