Najčešći problemi koji se javljaju u vezi sa bezbednošću na veb-sajtovima